Illegaliteit wordt aangepakt:

Natuurlijke personen mogen geen valuta verhandelen
De wijziging van de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012, is gisteren met 43 stemmen in De Nationale Assemblee aangenomen. Met de aanname van deze wet wordt de omstreden Valutawet die vorig jaar was ingediend, ingetrokken. De wijzigingen in de wet dragen eraan bij dat illegaliteit bij de bedrijfsmatige valutahandel tegen wordt gegaan. Ook is het verboden voor natuurlijke personen om valuta te verhandelen. De straffen tegen illegaliteit zijn daarnaast verzwaard. Met de inwerkingtreding van deze wet krijgt het Openbaar Ministerie (OM) samen met zijn verschillende werkarmen, de bevoegdheid om handhavend op te treden.
Er waren veel vragen over de definitie van het woord ‘bedrijfsmatig’. Minister Armand Achaibersing van Financiën, zei dat de regering bewust heeft gekozen voor ‘bedrijfsmatig met een open norm’, om ervoor te zorgen dat illegale wisselkantoren hun transacties niet zodanig gaan structureren, dat zij niet vallen onder de noemer bedrijfsmatig. “Of er sprake is van bedrijfsmatig, wordt door de kantonrechter besloten aan de hand van feiten en omstandigheden.
Over het algemeen wordt met bedrijfsmatig bedoeld: een organisatie van kapitaal en arbeid met een winststreven en niet incidentele transacties in familieverband. Het gaat om mensen of personen die zich het beroep van wisselkantoor aanmeten zonder daarvoor een vergunning te hebben ”, legde Achaibersing uit.
De bewindsman benadrukte dat het kopen van vreemde valuta bestemd voor aflossingen van leningen, studie etc., niet in gevaar komt bij de inwerkingtreding van deze wet. “De wet ziet er alleen op toe dat illegale wisselkantoren worden tegengegaan. Het blijft voor legale wisselkantoren met een vergunning en deviezenbanken toegestaan om valuta te kopen en te verkopen.” In de wet is een aantal wijzigingen aangebracht waarmee het parlement akkoord is gegaan. Eén van de grootste wijzigingen is dat de regering de vorige week ervan af heeft gezien een taskforce in het leven te roepen om toezicht te houden op geldtransactiekantoren.
Rabin Parmessar, fractieleider van de NDP, zei dat met de wijzigingen, de regering ook akkoord is gegaan om het grootste pijnpunt uit de wet te halen. Hiermee is de regering volgens hem, voor meer dan 98 procent teruggegaan naar de oorspronkelijke wet, waarbij alleen de handhaving aangescherpt is. “Nu heeft de regering getoond dat zij luistert naar de oppositie, de coalitie en alle stakeholders en daarom de wijzigingen heeft doorgevoerd. Dat is de weg waartoe is opgeroepen en die wij voorstaan. We kunnen blijven kijken in de achteruitkijkspiegel, maar dat brengt moesje niet naar Parijs. De regering staat voor de uitdaging om welvaart en welzijn te brengen voor de totale natie en wij dienen voor de samenleving die verheffing te brengen”, aldus Parmessar.
Asiskoemar Gajadien, voorzitter van de commissie van rapporteurs, zei dat hij blij is dat Parmessar benadrukt, dat de regering luistert. ”We hebben hier in het verleden tot in de ochtenduren tijd en werk verzet om ook regeringen te overtuigen, maar vandaag is er een voorbeeld van een regering die luistert. Ik ben blij dat we hiermee ook de belofte dat we de omstreden Valutawet zouden intrekken, vandaag volbracht hebben”, sprak Gajdien. Parlementsvoorzitter Marinus Bee zei dat er aangegeven wordt dat de regering luistert, maar dat het ligt aan de coöperatieve wijze waarop de leden de wet hebben behandeld. President Chandrikapersad Santokhi is van mening dat de wet ‘’een kanon is’’ en behoort tot het pakket aan maatregelen dat bedoeld is om de koers te beheersen.
door Priscilla Kia
 
 
The post Illegaliteit wordt aangepakt: .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname