Illegale goudwinning eist gezamenlijke aanpak

Een regeringsdelegatie onder leiding van vicepresident (vp), Ronnie Brunswijk, heeft in verband met de ordening van de goudsector onlangs een oriëntatiebezoek gebracht aan Iamgold. Onder de gelederen bevonden zich de ministers van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), David Abiamofo, Justitie en Politie, Kenneth Amoksi en van Defensie, Krishna Mathoera.
Het team bestond verder uit de general manager van de Commissie Ordening Kleinschalige Goudsector (OKGS), Wilson Balansi, Grassalco president- director, Wesley Rozenhout en districtscommissaris Ludwig Mendelzoon. Tijdens het bezoek is door Sharmila Jadnanansing, Country Director van Iamgold, een presentatie verzorgd waarbij de organisatie inzichtelijk is gemaakt voor de delegatie.
Een alarmerende kwestie is volgens multinational Iamgold de problematiek van de kleinschalige goudzoekers, die illegaal vooral de North East Royal Hill pit van het bedrijf betreden. Met deze actie ontstaat een onoverzichtelijke situatie die niet alleen resulteert in risico’s en gevaar voor mensenlevens, maar ook in de vertraging van bedrijfsprocessen met als gevolg inkomstenderving voor de multinational en de staat Suriname.
In gezamenlijk overleg met de regering is besloten om een taskforce in het leven te roepen, bestaande uit leden van de ministeries van NH, JusPol en Defensie. Deze werkgroep zal ondersteunend naar Iamgold toe fungeren met als doel binnen afzienbare tijd de illegale goudwinning in het concessiegebied te doen terugdringen. Vp Brunswijk sprak de kleinschalige goudzoekers nabij de Royal Hill pit toe en vroeg hen om het gebied te verlaten.
Voor wat de aanpak van COVID-19 betreft, heeft Iamgold zijn maatregelen aangescherpt en er vindt adequate controle plaats. Zo is het aantal personen per woonruimte teruggebracht naar een en zijn meer units in aanbouw. Op het veld is extra controle ingezet om de naleving van de COVID-preventieregels te garanderen. Een mijlpaal voor de multinational is de goede perspectieven van het Saramaccagebied dat reeds in productie is.
De delegatie is verder geïnformeerd over het Iamgold-community fund, dat als doel heeft om samen met de lokale gemeenschappen inkomsten genererende projecten te realiseren. Dit, teneinde duurzame ontwikkeling voor de samenleving daar teweeg te brengen.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald