‘Ik maak mijn oso dresi in bijzijn van de mensen’

06/04/2021 18:00 – Gilliamo Orban

Germain May met één van de duizend personen aan wie hij een levensmiddelenpakket verstrekte. : Gilliamo Orban  
PARAMARIBO – Sinds kort is Germain ‘dokter’ May een begrip in de wereld van de beoefenaars van alternatieve geneeswijze. Hoewel hij meent geen concurrent te zijn van andere natuurgenezers, wil hij zich wel onderscheiden van de rest. “lk maak mijn oso dresi in bijzijn van de mensen om ze te overtuigen, in tegenstelling tot anderen die zeggen dat de manier van werken hun geheim is”, zegt May. Ondanks tegenwerking zal hij zich blijven inzetten voor bundeling, omdat alleen zo veel bereikt kan worden.
De Ware Tijd spreekt Germain ‘dokter’ May kort nadat hij zaterdag duizend voedselpakketten heeft uitgedeeld aan de Welgedacht A-weg. De vermoeid ogende May neemt toch de tijd om te vertellen hoe het allemaal begon, zijn sociale kant, hoe kleine ondernemers worden ontmoedigd, politieacties tegen hem en verdeeldheid binnen de alternatieve geneeswijze.
Hij is geboren in Apoera in West-Suriname, maar woont al lang in Paramaribo. Een van zijn grootmoeders leerde oso dresi maken van haar vader die natuurgenezer was. “Hij heeft met medicinale planten veel mensen geholpen.”
Ruim twintig jaar terug is May ook begonnen zich te verdiepen in medicinale planten. Hij geeft mensen de juiste dosering en gebruiksaanwijzing. “Als je bijvoorbeeld een oudere persoon vraagt wat je kunt gebruiken bij een blaasontsteking, zal het antwoord vaak zijn: redi katoenbladeren, maar er wordt niet gezegd hoeveelheid bladeren op hoeveel water je daarvoor nodig hebt.” Hij zegt ondanks alles, toch veel te hebben geleerd van andere natuurgenezers. “Zo heb ik geleerd dat bladeren wonderen doen en er zijn veel mensen die beter zijn dan ik.”, zegt May. Nu heeft hij 106 oso dresi op zijn naam staan.

Sociaal mens
De natuurgenezer zegt dat het zijn drang om mensen te helpen niet uit de lucht is komen vallen. “Ik kom uit een familie met mensen met een sterk sociaal gevoel. Ook al had mijn moeder bijna niets, wanneer we naar Apoera gingen voor vakantie, bracht ze voor iedereen iets”, herinnert hij zich. Zijn oom Ornis May staat daar bekend als een sociaal mens.
‘Dokter’ May zegt dat hij zestig procent van de opbrengst van zijn oso dresi voor sociale doeleinden probeert in te zetten, zoals in de vorm van voedselpakketten. “Mensen verkeren vaak in ernstige geldnood en hebben dan hulp nodig voor bijvoorbeeld een begrafenis of operatie. Maar aan de andere kant zegt hij: “Het is ook niet de bedoeling dat mensen bij mij blijven aankloppen, want ik ben geen sociale zaken.” Krap zitten is hem niet onbekend. “Ik was heel arm en we hadden soms niets te eten. Dus, ik weet hoe het voelt om geen geld te hebben.”

Ontmoedigd
Kleine ondernemers worden volgens May niet gesteund door de overheid. Hoewel er instanties zijn waar ze kunnen aankloppen voor begeleiding, wordt hierover weinig of geen voorlichting gegeven. “De staat probeert mensen in dit land klein te houden. Een simpel voorbeeld is dat bij de aanvraag van een vergunning, de mensen een jaar lang moeten wachten en dat mag niet, terwijl de staat er in de toekomst voordeel aan zal hebben”, ergert May zich.
De kleine ondernemingen zullen met een vergunning in de hand economisch weerbaar worden, banen creëren en deviezen in het land brengen. “Ik werk met veel jongeren en probeer mijn kennis aan hen over te brengen en je merkt dat ze wat willen bereiken. Als een bureau hun kan helpen om zich verder te ontwikkelen, zal dat heel veel voor hen en het land betekenen.”
May gelooft niet dat opeenvolgende regeringen het menen met kleine ondernemers. “Ze zeggen het, maar de praktijk wijst anders uit.” Hij weet dat voedselpakketten niet veel betekenen in de economische situatie vandaag de dag “Maar het pakket is een gebaar en dat ik altijd klaar sta om mijn land te dienen. Ik zie wel dat de rijken rijker worden en arme mensen armer en er moet balans komen.”

Gepakt
May voelt zich in de maling genomen door de gezondheidsautoriteiten. Hij is in februari twee keren door de politie ontruimd in Albina en Paramaribo Noord. Veel mensen kwamen zijn Super Fever Medicine, oso dresi. ophalen.
De autoriteiten hadden had na de politieactie natuurgenezers opgeroepen zich te registreren. “Ik ben waarschijnlijk de enige die gehoor heeft gegeven aan de oproep, maar bij de instantie was er niet eens een formulier om me te registreren.” Hij zegt bij Volksgezondheidsminister Amar Ramadhin te hebben gevraagd hoe deze zaak zal worden afgehandeld en die had hem een gesprek toegezegd, maar hij is nooit uitgenodigd. “Ik vind het jammer hoe de regering me heeft behandeld, want ik heb gekeken naar de toespraak van de president … ………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname