HvJ heeft nieuwe notaris en kandidaat-notaris erbij

Het Hof van Justitie (HvJ) heeft een nieuwe notaris en kandidaat-notaris erbij. Amreeta Urmila Baidjoe is officieel beëdigd tot notaris en Margriet Wilma Apinsa tot kandidaat-notaris. De plechtigheid vond woensdag plaats tijdens twee afzonderlijke openbare zittingen van het HvJ.
De waarnemend president van het HvJ, Iwan Rasoelbaks, zei aan het begin van zijn toespraak in beide zittingen dat de beëdigden voldoen aan alle wettelijke vereisten en voorwaarden om tot notaris respectievelijk kandidaat-notaris benoemd te worden.
TransparantieHij gaf aan notaris Baidjoe mee om transparant te zijn naar haar cliënten toe over de kosten en de duur van de te verrichten werkzaamheden. Hij wees op de mogelijke dreigingen en het slechte imago die een notaris en het notariaat kunnen riskeren als die niet alert zijn.
“Let op wie in en rond uw kantoor postvatten, zoals geldschieters en pseudo-notarissen, die zich voordoen bij ongeletterden en mensen die voor een dienst komen bij het notariaat. Je hebt bonafide en malafide geldschieters in het systeem, die niet volgens de Geldschieterswet opereren en gemeld zijn bij de Centrale Bank van Suriname.” Hij wees haar erop om de naam hoog te houden.
ZekerhedenVolgens hem willen mensen zekerheid in het beroep, vooruitzichten en weten waar zij aan toe zijn. “Zorg ervoor dat u eerlijk, nauwgezet, accuraat alsook onzijdig zult handelen. Dat u de Notariswet, alle andere wetten en de nog vast te stellen reglementen door de Surinaamse Notariële Beroepsorganisatie (SNB) naleeft,” voegde hij eraan toe.
Hofpresident Rasoelbaks wenste kandidaat-notaris Apinsa alle wijsheid en satisfactie toe bij de uitoefening van haar taken. Hij adviseerde haar om zich middels trainingen en cursussen te blijven verdiepen in de competenties en kennis die vereist zijn om de taken naar behoren te kunnen uitoefenen.
Apinsa heeft bij afwezigheid van een notaris, belet of ontsteltenis de bevoegdheid om waar te nemen. Twee jaar na dato van waarneming mag zij meedingen om notaris te worden. Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday en SNB-voorzitter Dew Kalisingh, brachten hun felicitaties uit aan de beëdigden.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald