HVB: Pasen leert ons omgaan met tegenslag en lijden

Met Pasen herdenken en vieren christenen de opstanding van Jezus Christus, nadat Hij op Goede Vrijdag voor de zonden van de mensheid gestorven is. Het lijden van Christus en de overwinning op de dood staan centraal in het Paasverhaal. Hoewel Pasen een christelijke traditie is, ziet de HVB daar in essentie ook een universeel morele boodschap in. Een boodschap die kracht, troost, bemoediging geeft en, die voor een ieder als moreel kompas kan dienen.
In deze uitdagende periode, waar de COVID-19-pandemie en de sociaal-economische crisis het leven van velen heeft ontwricht, wordt de noodzaak om moreel standvastig te zijn groot. De COVID-19 pandemie heeft velen verdriet, financiële onzekerheid, en nog vele andere vormen van tegenslag bezorgd. Voor eenieder zijn de beperkende maatregelen die genomen zijn om het aantal besmettingen van het kwaadaardige virus te beheersen, voelbaar. Net alsof de gevolgen van COVID-19 nog niet erg genoeg zijn, heeft het Surinaamse volk tevens te maken met een grote schuldenlast die op het dagelijks leven een zware wissel trekt. Voor velen is dit een Pasen van eenzaamheid, te midden van het verdriet en de ontberingen die de pandemie veroorzaakt, van lichamelijk leed tot economische moeilijkheden.
De gedachten van HVB gaan in de eerste plaats dan ook uit naar velen die rechtstreeks door COVID-19 zijn getroffen, de zieken en de familieleden die rouwen om het verlies van hun dierbaren, van wie zij in sommige gevallen zelfs geen definitief afscheid hebben kunnen nemen.
Bestaansonzekerheid, het verlies van arbeid en inkomen, dreigende armoede bij sommige delen van de bevolking en het gebrek aan een optimistisch perspectief, kunnen leiden tot chaos, moreel verval, onverschilligheid en ten slotte apathie. De HVB vindt, geheel in lijn met de paasboodschap, dat de penibele situatie waarin het volk van Suriname verkeert, vraagt om het opzij zetten van egocentrisme en verdeeldheid. De uitdagingen waar hij voor staat, wordt namelijk door iedereen gedeeld en gevoeld, zonder onderscheid in achtergrond, politieke keuze, afkomst en/of sociale status.
De HVB is ervan overtuigd dat de verscheidenheid van het Surinaamse volk geen schadepost is voor het vinden van oplossingen om de crisissituatie het hoofd te bieden. Geheel passend in de boodschap van Pasen vraagt de HVB eenieder om extra empathie te tonen, steun en troost te bieden aan de meest kwetsbaren, daklozen, eenzamen, vluchtelingen, mensen met een beperking en ouderen.
De HVB wenst u met deze overwegingen een gelukkig Pasen.

Disclaimer

Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.

Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald