– Huurwaarde- en vermogensbelasting mogen de prullenbak in

De huurwaardebelasting en vermogensbelasting werken niet. Ze zijn niet effectief, rechtvaardig en efficiënt. Ik geef daarom de voorkeur aan een grondbelasting, waarbij percelen in de heffing worden betrokken. Een belasting per vierkante meter. Elk subject in het bezit van een perceel, wordt dan in de heffing betrokken. Helemaal niet verkeerd en praktisch uitvoerbaar.  Een goed werkend belastingstelsel dient, rechtvaardig, effectief en efficiënt te zijn. Ik kan me voorstellen dat er een conflict kan ontstaan tussen de drie genoemde voorwaarden van een goed functionerend belastingstelsel. Maar als aan géén wordt voldaan, kun je niet meer spreken van een goed functionerend belastingstelsel. Dan is het tijd om op te schonen. Momenteel is het gebruikelijk een stichting op te richten die namens de instellers gronden op haar naam houdt: de zogenoemde stichting onroerend goed. De stichting is echter niet onderhevig aan de vermogensbelasting. Het is geen publiek geheim dat de Staat al heel veel inkomsten misloopt met deze constructie. Het duurt ook jaren voordat de inspecteur een aanslag oplegt om vervolgens te kunnen innen. We dienen in Starnieuws ook rekening te houden met de capaciteiten die we hebben. Daarnaast kun je ook afvragen hoe diverse waarden ten behoeve van de aangifte worden bepaald, met name in een samenleving waar er weinig tot geen informatie beschikbaar is. Waarom wordt goud – dat toch een zekere waarde weerspiegelt – uitgesloten in deze wet. Maar ja, mee eens, je kunt je dan ook afvragen in hoeverre zulks gedetailleerd wenselijk is. Indien je de vele discussies volgt van onder andere DNA-leden, diverse politici, vraag je je af in hoeverre de vermogenden wel aanslagbiljetten ontvangen en op de hoogte zijn van een vermogensbelasting die bestaat. De vermogensbelasting wordt niet serieus genomen en daarom geenszins werkt. Ook de huurwaardebelasting zorgt voor veel verwarring. Laten we beginnen met de naam van betreffende belasting. Je betaalt belasting over de huurwaarde van een gebouw, ook bij eigen gebruik. Zijn de taxaties wel up-to-date? In het voordeel van de belastingdienst? Een vreemde eend in de bijt. We willen toch juist meer belastinggelden ophalen? Wat doen we daaraan? Al met al, gaat de  voorkeur uit naar een goed werkend grondbelasting. De vermogensbelasting en huurwaardebelasting mogen mooie gedetailleerde wetgevingen zijn, maar die hebben bewezen niet te werken. Een koppeling GLIS en de Belastingdienst, en de omzetting in een ‘online’ klapper zouden het opleggen van een aanslag moeten versnellen en dus de inning. Digitalisering lijkt mij de enige uitdaging op dit moment. Goed om de jonge stage IT-ers hiervoor in te zetten. We willen natuurlijk niet achterblijven. Helaas moet ik ook hier een kanttekening meegeven dat men niet graag samenwerkt om te komen tot synergievoordelen.  Grondbelasting zal van toepassing zijn op zowel natuurlijke personen als lichamen, alsook de stichting onroerend goed dus. Een vast belastingtarief per vierkante meter. Wellicht een idee om een milieuelement in de grondbelasting op te nemen. Twee vliegen in een klap. Het systeem om te kunnen handhaven moet simpeler. Ontduiking zal minimaal zijn gezien de informatie van GLIS komt en niet van betreffende particulier of ondernemer. De grondbelasting zou ik dan ook een stuk eerlijker ervaren. Een grondbelasting zou de Staat dan ook meer kunnen opleveren. Mogelijkerwijs dat soortgelijke belasting ook een bijdrage kan leveren aan de regulering van het grondbeleid. Door betreffende belasting te heffen op de eeuwenoude verwaarloosde percelen, kunnen ze wellicht sneller in de verkoop worden gezet vanwege de extra ’kosten’. ‘Wi musu pai fu a kondre kan draai’. Laat het deuntje van de Belastingdienst tot zijn recht komen. Nazna Ishaak, fiscaal econoom  Verbonden aan Kenswil & Co, Tax & Legal Services – op persoonlijke titel geschreven.