HPSG schandaal gaat voort: Gedaanteverwisseling in de maak?

15/01/2022 08:00


 

INGEZONDEN –
Op 01 december 2021 heeft DA’91 DNA aangeschreven met het verzoek de regering te interpelleren teneinde zo cruciale informatie van de regering te verkrijgen aangaande de zgn. HPSG deal. Dit nadat de partij al maanden verschillende wegen heeft bewandeld om duidelijkheid te verkrijgen over het afgesloten contract. De consequenties van de verregaande afspraken met grote financiële repercussies voor ons land zullen door de samenleving gedragen worden, maar liefst 25 jaar lang. Na een open brief aan president Chan Santokhi, die onbeantwoord bleef, richtte DA’91 zich tot DNA.

Door de regering te interpelleren, wat elk DNA lid kan doen, kan
de onderste steen boven gehaald worden in  dit dubieus project
onder de huidige regering. De belangrijkste vraag van DA’91 is
steeds geweest waarom de energiewet is overtreden. Geëist wordt dat
de president hier consequenties aan verbindt voor de drie ministers
die het contract hebben ondertekend. Zo er nog het idee gewekt werd
dat de wetsovertreding geen feit is, dan is er in het meest recente
artikel van DANWATCH een bevestiging hiervan door de minister van
BIBIS, Albert Ramdin, zelf.” Suriname’s Foreign Minister
acknowledges in an interview with Danwatch that the law has not
been complied with”. 

En dat in verband met een contract met een bedrijf, HPSG, dat nu
ook internationaal alle kredietwaardigheid kwijt is, aangezien
bewezen is dat het zich van ernstige onwaarheden bedient wanneer
het aankomt op o.a. partners en ervaring. Het is opvallend dat DNA
ervoor kiest om geen interpellatie te doen van de regering. Noch de
coalitie noch de oppositie wagen zich daaraan. Waarom niet?

Een deel van de oppositie in DNA kiest ervoor om nog voor alle
informatie publiekelijk bekend is, hetgeen waar een interpellatie
ruimte voor biedt, de zaak aanhangig te maken bij het OM. DA’91
vindt dat in ons politiek bestel de regering in de gelegenheid moet
worden gesteld, d.m.v. het interpellatie instrument, haar
verantwoording af te leggen. De oppositie haar taak de republiek te
beschermen tegen eventueel een miljoenen schadeclaim, wordt
blijkbaar overheerst door de wens politiek te willen scoren.

Het resultaat van het stappen naar het Openbaar Ministerie (OM)
 is 50/50. Immers, het OM kan besluiten om tot verder
onderzoek over te gaan of niet. En hoe lang zij nodig heeft om tot
dat besluit te komen, dat is niet te voorzien. Al die tijd zal het
HPSG onderzoek stil liggen. En als het OM kiest om geen verder
onderzoek te doen dan kan  dat besluit door de regering
politiek misbruikt worden.

Opvallend is ook dat de bevestiging van de minister van BIBIS
dat de wet is overtreden, de president niet beweegt tot het vragen
om verantwoording van betrokken bewindspersoon. DA’91 vindt dit
onacceptabel! Het is niet de eerste keer dat zeker de ministers van
BIBIS en Financiën betrokken zijn bij vermeend wet overtredend
handelen, denk maar aan NV. Surfin laat in 2019. Volgens minister
BIBIS is er sprake van overtreding van de wet maar niet van
corruptie. Dat is politieke retoriek, het is na de uitspraak van de
president om ten overstaan van de totale samenleving ons
verantwoording  af te leggen. Wij hebben daar allemaal recht
op. En daar zijn DNA leden voor.

De claim van de minister dat er volledige transparantie is
geweest in het totale proces, is absoluut bezijden de waarheid. De
samenleving is niet vergeten dat verzoeken voor informatie werden
afgedaan met een zgn. geheimhoudingsclausule en dat zelf het
hoogste college van Staat maanden heeft moeten wachten op de
getekende contracten. 

Verantwoording, transparantie en consequenties
noodzakelijk 

Hoewel het contract aangeeft dat uiterlijk eind 2021 de
noodzakelijke financiën beschikbaar moeten zijn gesteld door HPSG,
een feit waar ook de regering verscheidene malen zich mee heeft
pogen in te dekken, zijn wij nu al in de tweede week van Januari
2022 en wordt er met geen woord gerept over de huidige stand van
zaken door de regering.

De vraag is natuurlijk hoe realistisch de verwachting was dat
bonafide investeerders in deze onderneming zouden investeren in een
bedrijf zonder bezittingen zonder ervaring zonder goede referentie
en een directeur die bekend staat om het weglozen van geld van
bedrijven en ze vervolgens failliet te laten verklaren. Integendeel
lijkt het erop dat er nu een zelfde scenario als bij NV Surfin in
stelling gebracht wordt, namelijk een zgn. gedaanteverwisseling:
HPSG wordt GNEP. (Green National Energy Park). 

Onze samenleving is intussen overtuigd dat er wel degelijk
corruptie of zo niet intentie tot het plegen van corruptie aan de
basis van deze overeenkomst ligt. Daarom is het zo belangrijk om
alle informatie naar boven te halen. Daarom het grote belang van
interpellatie. Wat hard vaststaat is de overtreding van o.a. de
energiewet, bevestigd door minister BIBIS zelf. Dat kan