Houders vervallen Bazo-kaarten moeten deze opnieuw aanvragen

Alle door Staatsziekenfonds (SZF) verstrekte Bazo verzekeringskaarten met een vervaldatum tot en met 31 oktober 2020 waren stilzwijgend verlengd voor de duur van 2 maanden. Deze zijn op 31 december 2020 van rechtswege vervallen. Het gaat hier om de Bazo verzekeringskaarten die mensen hebben verkregen na indiening van een aanvraag daartoe bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) en waarvoor de Staat de premie voor de basiszorgverzekering betaalt.

De voorzitter van de Onderraad Sociaal Zekerheidsstelsel, Ronnie Brunswijk, maakt dit bekend via het directoraat Volkscommunicatie. Dit in navolging van het besluit dat op 27 oktober 2020 genomen is. Een houder van de vervallen BaZo verzekeringskaart dient zich  voor de aanvraag aan te melden bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.Elke ingezetenen is verplicht zorg te dragen voor een geldige basiszorgverzekering. “Indien u in de omstandigheid bent komen te verkeren dat u niet (langer) kan voldoen aan de premieplicht, wordt gevraagd dat u zich wendt tot het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting voor het indienen van een aanvraag om in aanmerking te kunnen komen voor een Bazo verzekeringskaart,” wordt benadrukt in het bericht.

Bericht SoZaVo
Het ministerie van SoZaVo zegt in een persbericht dat de overheid geen plannen heeft of uitvoert om de Bazo-kaarten van rechthebbenden in te trekken. Het ministerie is wel bezig een gewijzigde procedure voor de aanvraag en afhandeling van de premiesubsidie voor de basiszorgverzekering.  Het is van belang dat wordt beseft dat de basiszorgverzekering geen gratis staatsverzekering is, maar een zorgverzekering met een wettelijk vastgesteld pakket aan voorzieningen.

Zij die niet in staat zijn deze wettelijk verplichte zorgverzekering af te sluiten, kunnen bij het ministerie van SoZaVo, afdeling Bazo een aanvraag doen voor premiesubsidie. De aanvraag zal worden getoetst en indien deze de toetsing heeft doorstaan, komt de aanvrager in aanmerking voor de premiesubsidie voor de basiszorgverzekering. Het ministerie benadrukt, dat er geen enkele reden tot paniek mag bestaan, omdat voor allen die voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen voor een Bazo-kaart, daadwerkelijk de verzekeringspremie zal worden betaald.  Er wordt gerekend op uw medewerking. Tevens wordt aan u gevraagd, de instructies van het ministerie van SoZaVo af te wachten en op te volgen.Nadere informatie kan worden verkregen via  info.basiszorg@gmail.com en via de telefoonnummers 422708 of 8821343 of 8843291.
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com