Hooghart: ‘Mi no e frede noti!’

10/04/2021 00:00 –

Hugo Blanker (l) en Ronald Hooghart (r) zijn vrijdag tijdens een persconferentie ingegaan op de verkiezingen die bij de CLO moeten worden gehouden. :  
PARAMARIBO – CLO-voorzitter Ronald Hooghart ziet nog genoeg kansen om in het zadel te blijven binnen het hoofdbestuur van de grootste ambtenaren vakorganisatie. Ook na de rechterlijke uitspraak van donderdag waarbij hij is verboden om de hoofdbestuursverkiezing van vrijdag te houden geeft de voorzitter zich niet gewonnen.
Het Collectief van CLO-lidbonden onder leiding van Michael Miskin dat vorig jaar het vertrouwen in Hooghart heeft opgezegd daagde de voorzitter voor de rechter omdat de verkiezingen niet volgens de statuten zouden plaatsvinden. Nu Hooghart in het zand moet bijten zal hij, gesteund door COL-voorzitter Hugo Blanker een ander pad bewandelen om de verkiezingen toch te organiseren.
Hoewel bijna alles erop wijst dat Blanker de kandidaat-voorzitter is op de nieuwe lijst van Hooghart, verschaft geen van beide mannen duidelijkheid daarover. Blanker verzekert wel dat de belangen van de Confederatie van Organisaties van Landsdienaren (COL), waar hij leiding aangeeft, niet in gevaar komen mocht hij een positie krijgen in het hoofdbestuur van CLO.
Tijdens een persconferentie vrijdag zeiden Hooghart en Blanker dat de Centrale Raad van de CLO binnenkort zal worden opgeroepen om het hoofdbestuur te adviseren wat verder te doen na het vonnis. “Met dat advies zullen we gaan naar de assemblee van de ledenraad. Dan zullen we handelen overeenkomstig met wat de assemblee ons voorschrijft”, aldus Blanker.
Hooghart is vooral niet te spreken over de dwangsom die gekoppeld is aan het vonnis. Indien de bestuursverkiezing en de vergadering die daarmee gepaard gaat toch waren gehouden zou hij SRD 500.000 moeten betalen. “Ze willen ons afschrikken. Mi no e frede noti maar als gehoorzame burgers hebben we de uitspraak van de rechter gerespecteerd. Maar taigi mi, fu wan law law vergadering eis je een dwangsom van SRD 500.000. Na fu sreki mi?” vroeg de voorzitter retorisch. Hij heeft sterk het vermoeden dat de groep van Miskin wordt aangezet door de politiek.
Hooghart zei ook dat hij het adviesrapport dat Armand Zunder heeft uitgebracht niet kent. Zunder was voorgedragen door de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) om te bemiddelen tussen Hooghart en Miskin. In het rapport stelt de bemiddelaar voor om de hoofdbestuursverkiezing uit te stellen naar mei en die te laten leiden door een verkiezingscommissie. Beide kampen mogen hiervoor vertegenwoordigers voordragen terwijl ook ervaren juristen zitting zullen hebben in de commissie. Volgens Zunder zou Hooghart het adviesrapport moeten hebben gezien omdat dit via de secretaris van Ravaksur naar zowel hem als Miskin is gestuurd. “Deze secretaris is overigens ook kandidaat op de lijst van Hooghart”, merkt Zunder desgevraagd op tegenover de Ware Tijd.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname