Hooghart: De landsdienaren hebben verloren

“Hooghart heeft niet verloren. De landsdienaren hebben verloren, de burgerij heeft verloren,” zegt Ronald Hooghart, voorzitter van van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) op een persconferentie. De CLO heeft zich neergelegd bij het vonnis van rechter Suzanne Chu om de geplande bestuursverkiezingen van vrijdag niet te houden.

“Wij gaan het vonnis analyseren en gaan het bespreken met de centrale raad van de CLO. Deze zal ons adviseren over het vervolgtraject”, zegt vakbondsleider Hugo Blanker. Om uitvoering aan het vervolg traject te kunnen geven moet een assemblee van de ledenraad worden opgeroepen om het bestuur opdracht(en) te geven. “Het vonnis geldt voor de procedure die is gehandhaafd naar deze verkiezing toe”.

De vakbondsleiders geven aan dat een analyse nodig is omdat er in het vonnis punten zijn aangehaald die volgens de rechter en volgens het CLO-Collectief onder leiding van Michael Miskin niet op de juiste manier toegepast. “Wij hebben vanaf 1971 verkiezing gehouden. En op geen enkele andere manier, het is altijd dezelfde wijze,” zegt Hooghart. Blanker zegt het recht respectvol te blijven, maar voor de CLO is de ledenraad in ieder geval het hoogste gezag. “Mits wij ons houden aan de richtlijnen in de statuten”.

Hooghart noch Blanker dragen formeel kennis van het rapport dat door vakbondsleider Armand Zunder namens Ravaksur is uitgebracht. Zunder heeft een bemiddelingspoging ondernomen om zaken binnen CLO te lijmen tussen Hooghart en bestuurleden die Miskin ondersteunen.  “Ik heb wel met Zunder gesproken enige tijd geleden, maar ik heb geen rapport gelezen,” merkt de CLO voorzitter op. Blanker stelt dat het rapport eerst bekend gemaakt moest zijn bij partijen voordat het in de pers te lezen was. De bemiddelaar trekt acht conclusies en doet zes voorstellen om te komen tot een oplossing.

“Laten we duidelijk zijn ik verschuil me niet achter anderen of bemiddelaars en zo. Dus als meneer Miskin het meent met het volk en de landsdienaren en dingen wil doen, zodat we de verhoging en aanpassing van de landsdienaren kunnen afdwingen dan is hij geweldig. Dan a man musu kon, a no mus sen Zunder kon. Zunder no abi neks fu taki dya. Hij is CLO ik ben CLO,” meent Hooghart, doelend op de trekker van de CLO-Collectief.

Raoul Lith
………… (Star)


Lees verder

Bron: .com