Hoofd afdeling Verkeer: “Drempels plaatsen is symptoombestrijding”

De afdeling Verkeer van het ministerie van Openbare Werken (OW) krijgt regelmatig aanvragen voor het plaatsen van drempels. “Als we alle aanvragen voor drempels honoreren, dan rijden we binnenkort 20 kilometer per uur in onze wegen en dat is niet de bedoeling,” zegt Henk Wip, hoofd afdeling Verkeer. Volgens hem lost het plaatsen van drempels het probleem niet op, maar is het symptoombestrijding.
“Pas als wij ons rijgedrag verbeteren, dan pas zal het probleem opgelost zijn,” beweert het afdelingshoofd. Verder zegt hij dat enorm veel materiaal, dat met gemeenschapsgelden is aangeschaft, wordt vernietigd. Veel door roekeloos rijgedrag. Als gevolg van dit gedrag is het portaal aan de Slangenhoutstraat beschadigd. De voorraden om dit te herstellen zijn er niet, legt hij uit.
Wanneer men werkzaamheden verricht op of langs de openbare weg worden verkeersborden weggehaald en niet meer teruggezet. “Het is verboden om een verkeersbord weg te halen zonder toestemming van de betreffende autoriteit. Alleen de afdeling verkeer van het ministerie van Openbare Werken en de Wegenautoriteit Suriname, zijn bevoegd om verkeersborden te plaatsen, te verwijderen of te verplaatsen,” zegt Wip.
Bij weg wedstrijden of rally’s, worden er tekens op de weg geplaatst. Dit is ook verboden. Tekenen op de openbare weg kan voor het verkeer betekenis hebben of zorgen voor verwarring afhankelijk van welk teken er is geplaatst. “We moeten daarmee wel voorzichtig zijn. Het moet in overleg met het ministerie gebeuren en na de activiteit moeten de tekens weer verwijderd worden,” zegt de OW-topper.
Het hoofd van de afdeling Verkeer zegt verder dat bermen geen eigendom zijn van particulieren, maar openbare ruimtes zijn. Alles wat binnen perceelgrenzen valt is eigendom, benadrukt hij. Het is bovendien verboden om zonder toestemming van de overheid te bouwen op de berm of deze naar eigen inzichten in te richten.
“Als de burger iets wilt plaatsen op de berm of deze anders wilt inrichten dient er daarvoor een vergunning aangevraagd te worden, bij de afdeling Verkeer. Zo krijgt de burger, de juiste richtlijnen wat wel mag en wat niet,” stelt Wip.
De afdeling Verkeer van het ministerie van OW heeft de technische verantwoordelijkheid van het verkeer. Dit betekent dat alle technische zaken om het verkeer te monitoren, te sturen en te geleiden, vallen binnen de verantwoordelijkheid van deze afdeling. Verkeersborden, wegmeubilair en alle elektronische objecten op de weg vallen onder deze afdeling.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald