Holika-verbranding sober en op kleine schaal gehouden

Hoewel de brandstapel niet groot en nog geen 2 meters hoog is, zijn de vlammen metershoog en ondraaglijk heet. Holika staat in brand, het kwade is overwonnen. “Maandagochtend om negen uur komen we terug,” kondigt pandit Nandoe Tewarie aan. “Dan is alles uitgebrand. We gaan de as uitstrooien en dan begint het kleurenfeest.” De Holika Dahan waarmee Phagwa wordt ingeluid, is op verschillende plekken in het land zondag op kleine schaal gehouden. Op sommige plekken was er niets georganiseerd.  De covid-situatie heeft ervoor gezorgd dat de traditionele ceremonie minder feestelijk en in kleine groepen is gehouden. Een ‘grootste Holika’ is er dit jaar niet bij. Phagwa moet dit jaar ook in kleiner verband, in huiselijke sfeer gevierd worden. Phagwa is het laatste grote feest dat massaal is gevierd voordat het coronavirus het land lamlegde en alle nationale activiteiten zijn stopgezet.Bij de Shri Krishna Radha Krishna mandir op Blauwgrond heeft een chautalgroep voor de sfeer gezorgd voor en na het branden van de Holika. Terwijl de hete vlammen Holika tot as lieten verworden, was er voor de aanwezigen een hapje en drankje te halen. In de mandir is gebeden voor land en volk, dat het daadwerkelijke kwaad is overwonnen. Er is ook stilgestaan bij degenen die “ons zijn voorgegaan”.“Al het kwade wordt bij de Holika verbranding vernietigd, tot as gemaakt,” geeft  Radjesh Ashraf aan. Hij is ondervoorzitter van Shri Sanathan Dharm Noord. “Normaal doen we de verbranding om 8 uur ’s avonds maar door de covid-regels is deze een uur eerder gedaan. We zorgen ervoor dat we om 8 uur allemaal thuis zijn. We strooien straks de as uit zodat er voorspoed komt. Voor eenieder.” 

President Chan Santokhi participeert in het gebed. (Foto: CDS)

President Chan Santokhi heeft de Holika Dahan ceremonieën te Amalyas Lake en Sanstha Dhruva Samaadj bijgewoond. Het staatshoofd roept het Surinaamse volk op om het kwade te bestrijden: “Laten we met deze Holika verbranding alle negatieve energie bestrijden en afweren, indachtig het eerste couplet van ons volkslied: ‘Al wat goed is te betrachten, dat geeft aan ons land waardij’.” Santokhi merkt op dat het land in een enorm diep dal zit, en dat alle actoren in de samenleving nodig zijn om uit het dal te geraken. “Het doel van deze regering is dan ook om ontwikkeling te brengen voor de samenleving en om armoede te bestrijden”, deelt hij mee. President Santokhi drukt de samenleving op het hart om Holi in huiselijke kring te vieren. “We dienen ons allen te houden aan de geldende Covid-19 maatregelen. Neem dus geen extra risico’s, en vier de festiviteit in huiselijke kring. Wij kunnen Holi nog altijd uitbundig vieren, wanneer de aanhoudende coronapandemie voorbij is”, stelt het staatshoofd.

René Gompers
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com