‘Hoefdraad had ultieme doel om CBvS te verarmen’

De strafzaak tegen de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, stond vandaag wederom op de rol. De procureur-generaal (PG) Roy Baidjnath Panday, heeft hierbij een 35 pagina’s tellend betoog uitgebracht op de verdediging van de advocaten van Hoefdraad, Irene Lalji en Murvin Dubois. Eerder hadden Lalji en Dubois voor vrijspraak van hun cliënt gepleit. Ook gaven beiden aan, dat Hoefdraad geen persoonlijke betrokkenheid en persoonlijk voordeel had aan de gepleegde handelingen.
De PG gaf echter in zijn repliek onomwonden aan, dat Hoefdraad de Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft benadeeld. “Hij had als ultieme doel om de CBvS te verarmen”, aldus de PG. Volgens de PG is er geen reden tot twijfel aan de dagvaarding van Hoefdraad. Ook herhaalde hij, dat de feiten die Hoefdraad verweten worden, voortgevloeid zijn uit het gerechtelijk vooronderzoek waarbij er diverse getuigen zijn gehoord.
Lalji en Dubois hadden beiden in hun pleidooi aangegeven, dat de hele regering gedagvaard moest worden, doch de PG stelde, dat daar geen grondige redenen voor is. Volgens de PG is Hoefdraad reeds namens de regering gedagvaard. Hoewel de PG bereids een strafeis van twaalf jaar en een geldboete van SRD 500.000 subsidiair of twaalf maanden hechtenis heeft geëist, vroeg hij de machtiging van het Hof. Volgens hem kan het Openbaar Ministerie op die manier stuiten op data (bewijsmiddelen) die het pleidooi kunnen versterken. De strafzaak tegen Hoefdraad wordt voortgezet op 6 mei 2021. De advocaten van Hoefdraad zullen dan de gelegenheid hebben om te reageren op de opgeworpen verweren.
The post ‘Hoefdraad had ultieme doel om CBvS te verarmen’ .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname