Hoe wij hier ook samen kwamen…

In het Surinaamse volkslied zingen wij “hoe wij hier ook samen kwamen…”… ‘Hoe’ kan verwijzen naar de wijze waarop, de omstandigheid waaronder. Zo heeft elke bevolkingsgroep zijn eigen geschiedenis.Veel bevolkingsgroepen kwamen hier, vaak onder het mom van een betere toekomst voor zichzelf, kinderen en familie. Bij aankomst bleek al gauw dat het feitelijk ging om welvaart/verdiensten voor de eigenaar of het opbouwen van het beloofde paradijs. Was het eerst plantagearbeid, later kwamen de Chinezen en Libanezen die meer gericht waren op de handel.Elk mens heeft in zich de drang om een beter bestaan voor zichzelf, gezin en familie te verwezenlijken. Duizenden Surinamers vertrekken al jaren naar Amerika, Canada, Frans Guyana, Nederland, etc, op zoek naar een betere toekomst. De procedures tot permanent verblijf om in aanmerking te komen voor een goed betaalde baan en of sociale zekerheden worden in vele gevallen pas na aankomst in genoemde landen gestart.Surinamers in Nederland: een demografisch profiel van de hand van Prof. Dr. Chan E. Choennie beschrijft dat er volgens de statistieken van een onderzoek in 2011, uitgevoerd door het Centraal Bureau voor Statistieken, 348 duizend Surinamers in Nederland wonen in 2008. Van dit aantal was afgerond 45% Hindostaan, 40% Creool, 7% Javaan, Marrons 2%, Chinezen en overigen 6%.In Mozaïek van het Surinaamse volk onder redactie van Dr. Jack Menke is een tabel opgenomen, Frans-Guyana bevolking naar nationaliteit. Betreft de volkstelling van Frans-Guyana in 2011. De verdeling van de vreemdelingen in Frans Guyana geeft onder andere het volgende weer:Surinamers 31.837Haïtianen 20.813Brazilianen 20.254In Suriname wordt reikhalzend en hoopvol uitgekeken naar diaspora gelden c.q kapitaal. Financiële middelen die personen die in Suriname geboren zijn, maar thans in Nederland wonen ter ondersteuning naar Suriname (zullen) sturen. Aan de andere kant wordt het haast als een misdaad bestempeld als de in Suriname wonende Chinezen, Cubanen, Haïtianen en Brazilianen, financiële ondersteuning naar familie in de respectieve landen opstuurt.Haast 45 jaar komen Haïtianen naar Suriname. Via diverse reisbureaus, charteraars en vliegmaatschappijen, worden tickets gekocht voor familie, vrienden en partners in Haïti. De regering heeft in kaart gebracht hoeveel Haïtiaanse staatsburgers zijn afgereisd via de formele toegangswegen vanaf januari 2019 tot en met 22 april 2021; 15.637 in totaal. Circa 3.000 zijn het land uit.Als maart/april 2021 een Surinamer van Haïtiaanse origine zich als een keuze mogelijkheid op de markt heeft aangediend worden er meerderen vluchten uitgevoerd. Quarantaine, polsbanden, visa, pcr-testen en wat niet meer. In april 2021 wordt het Haiti – Paramaribo v.v. traject als een misdaad bestempeld.Haïtianen maken al circa 44 jaar deel uit van de Surinaamse samenleving. Staan bekend om hun doorzettingsvermogen en bewerken van kostgronden. De jongere generatie in Suriname geniet echter goede scholing en levert als ambtenaar, werknemer, eigen ondernemer, een bijdrage aan diverse sectoren.  Hoe wij hier ook samenkwamen…Rosanie Edme …………


Lees verder