Hoe effectief is leerplicht in OAS-lidlanden?

19/07/2021 10:03 – Arjen Stikvoort

Leerlingen van een voj-school voor de poort. :  
PARAMARIBO – Rechter Eric Rudge van het Hof van Justitie is sinds 2019 lid van de Inter-Amerikaanse Juridische Commissie (IAJC), een denktank van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). Op persoonlijke titel onderzoekt hij het systeem van de leerplicht in de lidlanden op effectiviteit. “Want elk kind – rijk of arm – heeft recht op onderwijs en daarmee het recht op een eigen ontwikkeling en toekomst.”
In de OAS-lidstaten leven veel kinderen in armoede. Ze zijn betrokken in criminaliteit, zijn slachtoffer van criminele organisaties, worden geronseld door mensenhandelaren, misbruikt en uitgebuit. De frequentie verschilt van land tot land, maar door geen of gebrekkig onderwijs komen die kinderen niet uit de vicieuze cirkel van armoede, werkloosheid en misdaad.
Rudge vermoedt dat net als Suriname alle andere OAS-lidstaten nationale wetgeving over leerplicht op orde hebben en verdragen hebben geratificeerd waarbij het recht op onderwijs in hun land is gegarandeerd. Echter, het is volgens de onderzoeker de vraag of kinderen dit recht op onderwijs wel afdoende beleven en of de leerplicht op een goede manier wordt gehandhaafd.
“Want hoe komt het bijvoorbeeld dat in een land als Brazilië nog steeds één miljoen kinderen op straat leven, verstoken van elke vorm van onderwijs? We gaan dus kijken of het systeem in de OAS-lidlanden effectief is en wat de problemen zijn waarmee de landen kampen, zodat er gewerkt kan worden aan een oplossing van het probleem van armoede, criminaliteit, straatkinderen en kinderarbeid.”
Onderwijs wordt gezien als de motor voor menselijke ontwikkeling. Een grondig onderzoek daarnaar binnen de OAS is van essentieel belang. Ook voor Suriname kan dit een grote opsteker betekenen voor de algehele ontwikkeling. Onderwijs stelt elk kind in staat om andere mensenrechten te verwezenlijken. “En natuurlijk, als de kinderen geen onderwijs hebben genoten, zijn zij de werkloze ouderen van morgen die betrokken zijn bij de misdaad en criminaliteit en blijft de armoede in stand.”
Vragen zoals hebben kinderen in het hele land de gelegenheid om onderwijs te genieten; hoe is het toezicht op de naleving van de leerplicht geregeld en hoe zit het onderwijssysteem in elkaar, komen in het onderzoek aan bod. Nu behoort het recht op educatie nog tot een sociaal-cultureel recht. Het is afhankelijk van de staat om haar burgers dat recht te geven.
Uit oogpunt van de mensenrechten zou dat door haar eigen burgers moeten worden afgedwongen, meent de rechter. “Het onderzoek is niet iets dat van een specifieke regering komt en wordt betaald. Het is een groep vrijwilligers die het project gaat uitvoeren met ondersteuning van het secretariaat van het IAJC te Washington.” Rudge wordt bijgestaan door jurist en onderzoeker Kamenie Bhagoe. Er zal om het halfjaar gerapporteerd worden aan het IAJC waarop uiteindelijk bij afsluiting van het onderzoek een aanbeveling voor de leerplicht voor de OAS-lidlanden zal worden voorgesteld.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname