Hindostaanse bijdrage waardevol en milieubescherming belangrijk

Vandaag 5 juni 2021 is de dag van de herdenking van 148 jaar Hindostaanse Immigratie in Suriname. Het valt samen met de herdenking van de internationale Wereldmilieudag. Volgens de politieke partij Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP) heeft de dichter Trefossa met zijn bekende strofe uit ons volkslied, hoe wij hier ook samen kwamen, aan Gods grond Suriname zijn wij verpand, de spreekwoordelijke spijker op de kop geslagen.
Iedereen die via migratie (de inheemsen), slavernij (de Afros) en immigratie en contractarbeid (Aziaten) in Suriname belandde, werd verpand aan Gods grondgebied Suriname. Om vast te houden en om van te houden en om als een volk op te trekken naar een goed bestaan voor ons en onze kindskinderen. Het lukt aardig, want Surinamers die bestaan uit verschillende rassen, leven vredig en respectvol met elkaar in alle lagen van onze samenleving. We mogen God daarvoor hartelijk danken en ons blijven inzetten om deze waardevolle Surinaamse eigenschap en karakteristiek voor altijd te behouden.
Wereldmilieudag herdenken is belangrijk voor Surinamers, omdat we gezegend zijn met veel natuur, waar we in leven en waar we van leven. Echter wordt deze natuur oftewel het milieu ernstig bedreigd en kunnen we Wereldmilieudag gebruiken om na te denken over hoe deze dreiging te mitigeren of ongedaan te maken. Maar vooral door het eisen en implementeren van goed en betrouwbaar bestuur over ons land en onze maatschappij, in volle ontwikkeling naar het beste bestaan dat gecreëerd kan worden voor ons en onze kindskinderen. En omdat ons volkslied zegt dat God met ons is en onze voorman is, kunnen we onbevangen en onbevreesd verder werken en samenwerken aan het heil van ons land en dat van natie. God zij met ons Suriname!
Mediateam BEP

Disclaimer

Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.

Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald