Het volk moet oppassen voor misleiders

Vrijheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid zijn garantie voor een rechtsstaat. In zo een Staat dient het recht als hoogste gezag te worden gehandhaafd. De vorige oppositie, nu de huidige coalitie, heeft ook steeds aangegeven de rechtsstaat te willen respecteren en beschermen. Echter zien wij dat de afgelopen maand niet gebeuren. Wanneer de president en de vicepresident van een land onrecht beginnen te verdedigen, komt de rechtszekerheid van elke burger in het land in gevaar en daarmee ook de rechtsstaat.De afgelopen jaren wordt er niet alleen nationaal maar ook internationaal strijd geleverd, wanneer hoge functionarissen van staat die middels algemene, vrije en geheime verkiezingen worden gekozen, zich niet aan wet en regel houden. Alle landen en ook dit mooi land Suriname zijn gebonden aan wetten en regels waaraan eenieder zich dient te houden.Het is onaanvaardbaar voor een zichzelf respecterend volk wanneer de president van de Republiek zijn echtgenote in strijd met de anti-corruptiewet benoemd tot lid van een raad van commissarissen van een staatsbedrijf. Erger is het wanneer zij als een expert qua juridische zaken wordt gepresenteerd en zij als technocraat niet inziet dat de benoeming niet conform de statuten van het staatsbedrijf is. Over expertise en toewijding om het bedrijf verder te ontwikkelen, kan nu nimmer gesproken worden. Noch door de president, noch door zijn echtgenote. Dit is verwerpelijk en onacceptabel voor het volk.

Wanneer bij nader onderzoek blijkt dat ook andere leden die benoemd zijn tot de raad van dat bedrijf niet voldoen aan de statuten van het bedrijf en de benoeming onrechtmatig blijkt, zou een zichzelf respecterende regering deze raad onmiddellijk moeten ontbinden. De regering Santokhi-Brunswijk blijkt daarvoor stokdoof te zijn. Dit is alvast een teken dat er in de komende periode geen sprake zal zijn van good governance, transparantie en verantwoording afleggen aan het volk.

En dan maar niet te schrijven over de broer van de vicepresident, die een Nederlandse nationaliteit bezit welke volgens de statuten ook in strijd is met de benoeming in raden van tenminste twee staatsbedrijven. De broer van de vicepresident zit in de raad van tenminste vier staatsbedrijven. Arrogant en machtsdronken als de mens kan zijn, kan hij met al zijn expertise en deskundigheid ook niet inzien en begrijpen dat het niet kan. Men wenst niet te spreken over het in strijd handelen met de statuten van de staatsbedrijven, maar men durft wel aan te geven dat men het werk aankan. Ook het plaatsen van eigen kinderen op hoge politiek-bestuurlijke posten geeft de inborst van deze regeerders weer.Hebben de president en de vicepresident van de Republiek Suriname enig idee hoe dit alles ervaren wordt door het volk? U klaagt constant over de staatsfinanciën en u heeft nog niets en nogmaals niets gedaan voor het volk. Het eerste wat u doet is zonder rekening te houden met het volk, tegen wet en recht, de broden van de uwen dik beboteren.

Het volk moet op dit moment wel het offer brengen om de verhoging van SRD1,- government take te betalen en genoegen te nemen met een gedeprecieerde munt met als gevolg een enorme achteruitgang in koopkracht. In elk geval heeft het volk ongetwijfeld al de kennis waar zij op de lijst van de regering Santokhi-Brunswijk staat wanneer het aankomt op honger stillen en dorst lessen.

En dan geeft de vicepresident op de beëdiging van de districtscommissarissen aan om binnen de perken van de wet te handelen en op te passen voor misleiders. Heeft u enig idee president en vicepresident wie niet binnen de wet werkt en wie het volk misleidt? Het volk heeft inmiddels wel al het idee.Iona EduardsLid van De Nationale Assemblée ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com