Het regeringsbeleid dient drastisch te worden gewijzigd

Ik merk steeds dat de regering zichzelf in bepaalde posities manoeuvreert, waarbij zaken achteraf moeten worden verdedigd. Ik heb het gevoel dat deze regering hardleers is. De wil om te regeren is duidelijk aanwezig, maar het gebrek aan strategisch leiderschap en managementkwaliteiten is duidelijk zichtbaar. Er moet worden gewaakt dat overenthousiaste, populisme en duistere agenda’s niet de overhand nemen in de regering.  Deze regering heeft een batterij aan deskundigen ter beschikking, maar ik heb het gevoel dat deze niet worden betrokken bij het beleid en/of de adviezen van hen worden steeds in de wind geslagen. Het beleid is meer reactief, i.p.v. proactief en progressief. Twee belangrijke strategische zaken die ontbreken in het regeerbeleid zijn ‘put first things first’ en ‘begin with the end in mind’.Wie had gedacht dat de regering een harde les heeft geleerd uit het ‘New Surfin debacle’ is van een koude kermis thuisgekomen. De hele heisa momenteel in de samenleving rond het aankopen van het terrein in Nickerie en het benoemen van dhr. Shivanand Ramlall tot commissaris van politie heeft de regering aan zichzelf te wijten. De regering had de gevolgen van deze maatregelen eerst in kaart moeten brengen, strategisch aanpakken en dan uitvoeren. De reactie van de LVV-minister op de aankoop van het terrein wordt duidelijk niet serieus genomen door de samenleving. Waarom heeft ADRON nog steeds geen directeur? Is het desbetreffende terrein geschikt voor zaaizaadproductie? Is er een ADRON strategisch ontwikkelingsplan die het aankopen van het terrein rechtvaardigt? De politieleiding en Politiebond zijn duidelijk niet te spreken over de benoeming en hebben reeds consequenties in het vooruitzicht gesteld. Wat zijn de overwegingen om de directeur Nationaal Veiligheid ook te benoemen tot commissaris van politie? Moet de directeur Nationaal Veiligheid minimaal de rang van commissaris van politie hebben? Gaat dhr. Ramlall betrokken worden bij het beleid binnen het Korps Politie Suriname, waardoor hij twee salarissen zal ontvangen? Wat dit betreft zit de regering duidelijk op hete kolen.Onderwijs is de sleutel tot ontwikkeling en vooruitgang van een natie. De komende onderwijsveranderingen zijn wat mij betreft totaal chaotisch en onoverzichtelijk. Het is te overhaast en niet planmatig. Het aangegeven veranderingstraject had jaren moeten worden voorbereid. Ik mis ook de wetgeving op de komende vernieuwing. Het traject van het 8e leerjaar (6e klas) naar het 9e (1e klas VOJ) zal zeker geen makkelijk opgave zijn voor de leerkrachten. Het curriculum zal zeker aangepast moeten worden, maar niemand weet of de studieboeken er al zijn. Er is een eerste steen gelegd voor de aanleg van een scholengemeenschap te Para, maar daarna is er nooit meer iets gebeurd. Waarom gaat de regering dan met alle fanfare een project beginnen als men weet dat er geen geld voor het project is? Dit is puur populisme en volksmisleiding, waarvoor de regering moet waken dat het zich nooit meer herhaald. Het volk is al moe van de jarenlange misleidingen door politici. Uit mijn eigen onderzoek is komen vast te staan dat de scholengemeenschap te Moengo-Tapu hetzelfde lot zou overkomen als Para, maar de vicepresident heeft het voorkomen door persoonlijk dit project uit eigen middelen te financieren, want tot op heden heeft de regering geen enkel cent gestopt in het project. Er komen dagelijks honderden Covid-besmettingen en enkele Covid-doden erbij, maar de vaccinatiegraad is zeer laag en verontrustend. Daarnaast zijn de Covid-maatregelen niet aangescherpt. Wat mij betreft moet de regering de informatie over vaccinatie over een andere boeg gooien. Er moet nu overgestapt worden van verbale naar visuele communicatie. Er moeten nu beelden worden getoond van de situatie van Covid-patiënten in de verschillende ziekenhuizen, waardoor de bevolking kan zien dat de situatie vrij ernstig is. Laten de mensen gezondheidswerkers en patiënten zelf hun ervaring delen. Presenteer de dodenstatistieken naar etnische afkomst en districten, op basis van gevaccineerd en niet-gevaccineerd zijn.De regering moet populistische zaken achterwege laten. De hoogste prioriteit ligt momenteel bij armoedebestrijding en economisch herstel. Het volk heeft het verschrikkelijk moeilijk en wil uitzicht op betere tijden. We weten dat de hoofdoorzaak het verkwistend beleid is van de vorige regering, maar het stellen van verkeerde prioriteiten en het uitvoeren van ondeskundig beleid zal de situatie alleen maar verergeren. Het volk zal nooit begrip kunnen opbrengen voor kostenverhogende beleidsmaatregelen als de regering steeds negatief in het nieuws komt. Het is nu wel tijd dat de regering gaat luisteren naar het volk, zodat het beleid volksgericht wordt. Hoe kan het volk begrip opbrengen voor het (willen) aankopen van een terrein in Nickerie voor 2.34 miljoen euro, terwijl het staatsvervoer weken plat ligt vanwege achterstallige betalingen en woonbuurten maandenlang onder water staan vanwege achterstallig onderhoud van goten en lozingen? Regering Santokhi/Brunswijk u dient uw beleidsuitvoering …