Het protest bij de Anton de Kom-lezing

De bedoeling was te protesteren tegen de Anton de Kom-lezing die door de president gegeven zou worden, althans die indruk werd gewekt. Maar het luidkeels uitmaken van onze president voor ‘koelie’ en andere mensonwaardige verwensingen ging veel te ver en was een schandelijke vertoning van figuren die beweerden en meenden Suriname te moeten verdedigen.
Ik stelde al eerder dat wanneer je iemand of een groep bekritiseert en op een bepaald gedrag wil aanspreken, jij allerminst ditzelfde gedrag tentoon kunt stellen.
Daarnaast is het van belang te begrijpen dat wie gehoord wil worden en bovenal serieus genomen wil worden, zich dit gedrag behorende bij randfiguren niet moet aanmeten of door hen die dat besluiten te doen, te laten vertegenwoordigen.
Wie zwijgt stemt in deze toe en je zou je als organisatie/collectief (uitgaande van enige vorm van organisatie welke achter het protest stond) van dit soort malotisch gespuis moeten distantiëren.
In deze mag wel een voorbeeld genomen worden aan het gedrag van het publiek welke de president wel heeft ondersteund onder andere in Den Haag. Die bleek uitgaande van de houding van een totaal andere pluimage te zijn dan het gespuis welke zich op een zeer verwerpelijke manier in Amsterdam-Oost heeft doen gelden.
Het was ook een regelrechte schande en miskenning van de nalatenschap van onze held Anton de Kom hetgeen centraal stond op deze dag. Anton de kom stond voor een diepgeworteld onderling respect, broederschap, verdraagzaamheid en begrip. Deze nalatenschap is van Suriname en kan slechts door haar kinderen geclaimd worden en niet door ordinaire ‘kafri’s noch koelie’s.
Jermain Day

Disclaimer

Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.

Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.