HET IS ONETHISCH COVID-19 DE VRIJE LOOP TE LATEN

Het is simpelweg onethisch om het gevaarlijke en nog niet volledig doordachte coronavirus, binnen de samenleving de vrije loop te laten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), is het op een dergelijke manier nastreven van zogeheten groepsimmuniteit in de geschiedenis van de volksgezondheid, nog nooit een strategie tegen een virusuitbraak of pandemie geweest. Het virus onbelemmerd zijn gang laten gaan, is dan ook geen optie. Eerder dit jaar maakte de WHO al bekend, dat er geen bewijs is, dat mensen die zijn hersteld van een infectie met het coronavirus, genoeg antistoffen hebben om ook beschermd te zijn tegen een tweede infectie. De organisatie waarschuwde toen reeds voor de uitgifte van een zogenoemd immuniteitspaspoort. Onder meer Chili overweegt dat. In het begin werd er gezegd, dat je maar één keer besmet kan worden met het coronavirus, daarna zou je immuun zijn voor de ziekte. Toch zijn er mensen in sommige landen die twee keer besmet zijn geraakt. In Suriname heeft dit zich tot nog toe niet voorgedaan. Hieruit concludeert Keerpunt, dat de zogeheten immuniteitspaspoorten, de verspreiding van het virus mogelijk in de hand kunnen werken, omdat mensen de voorzorgsmaatregelen misschien dan helemaal niet meer zullen respecteren. In Suriname mogen wij dan ook terecht voorzichtig zijn, voordat men met opties als zo een immuniteitspaspoort komt of een vaccin. Er is daarvoor nog heel veel onderzoek nodig naar de opbouw van de immuniteit. Wij hebben onlangs mogen horen en lezen, dat het Nederlandse farmaceutische bedrijf Janssen, dat een vaccin tegen COVID-19 ontwikkelt, tijdelijk de ontwikkeling ervan heeft stilgelegd, omdat bij zeker één proefpersoon, een onverklaarbare ziekte is geconstateerd. Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. Het nieuwe virus bestaat nog niet lang genoeg, om te weten, hoe lang de immuniteit precies duurt en welk vaccin de juiste medicijn is om deze ziekte te bestrijden. Het Outbreak Management Team van de regering Santokhi, zou deze informatie ook goed kunnen gebruiken en overdragen aan de samenleving. Wij merken dat dit soort belangrijke informatie vaak uitblijft. Vandaar dat bepaalde burgers in deze samenleving de voorzorgsmaatregelen bijna niet meer in acht nemen, omdat zij ervan uitgaan, dat alleen mensen met onderliggende ziektes en mensen op zeer hoge leeftijd, de risicogroep vormen. En als je de ziekte eenmaal hebt gekregen, je immuun ervoor bent geworden. Dat mogen wij voor nu even uit ons hoofd halen.
Thans heeft de minister van Onderwijs ook aangegeven, dat zij niet helemaal tevreden is met de naleving van de COVID-19 protocollen op scholen. We moeten er nimmer vanuit gaan, dat als wij genoeg onze weerstand boosten, of wanneer wij COVID-19 al een keer hebben opgelopen, wij immuun worden. Laten we niet klakkeloos dingen aannemen die ons worden voorgeschoteld. De persoonlijke verantwoordelijkheid moet sowieso altijd prioriteit zijn, maar het hoeft ook niet ervoor te zorgen, dat wij dan door onze zeer voorzichtige houding, de ziekte niet kunnen oplopen. Een ongeluk schuilt in een klein hoekje. Hoe voorzichtig wij ook mogen zijn, we zijn niet vrijgesteld van besmetting met COVID-19.
 
The post HET IS ONETHISCH COVID-19 DE VRIJE LOOP TE LATEN appeared first on DE WEST. ………… (De West)

Lees verder

Bron: De West Suriname