Het gezicht van leugens: Hikmat Mahawat Khan! Inzake Oppenheimer-leningen

Het is de dwaasheid van een domme, om te denken dat zijn leugen als de waarheid zal blijven voortbestaan en niet ontmaskerd zal worden. De waarheid heeft vele gezichten, de leugen heeft er maar één: Hikmat Mahawat Khan!
Het is geen stijl om te reageren op verzinsels en banaliteiten van figuren die niet serieus genomen worden door helderdenkenden, maar het onderwerp dat Leugenaar des Vaderlandsch, Hikmat Mahawat Khan, heeft besproken is wel belangrijk. De leugens van hem over dit onderwerp dienen ontrafeld te worden.
Hikmat Mahawat Khan in zijn ingezonden artikel d.d. 6 mei 2023:“Waar waren de Oppenheimer-leningen vooral voor bedoeld:– Staatsolie: bestaan veiliggesteld, cruciale sector boost gegeven en het bedrijf genereert winst;– Aandeel Newmont: positie ingenomen in een van de pijlers van de economie, investering levert geld op;– Afobakadam: goedkope energie veiliggesteld, jaarlijkse besparing gerealiseerd en dus de investering levert geld op”.
Het is bezijden de waarheid dat het bestaan van Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. (Staatsolie) veiliggesteld moest worden. De gewezen directeur Rudolf Elias heeft in september 2015 publiekelijk onomwonden meegedeeld dat er helemaal geen sprake is van financiële problemen bij Staatsolie. Zie hier het betreffende nieuwsartikel in de Ware Tijd.
Hieronder de kop uit het betreffende artikel van dWT, d.d. 20 september 2015

Een groot deel van de Oppenheimer-leningen gebruikt voor consumptieve doeleinden om het volk zoet te houdenBij Oppenheimer Inc. is in oktober 2016 een obligatielening van US$ 550 miljoen genomen. Hieruit is US$ 9,5 miljoen betaald aan commissies (u mag zelf raden wie de commissies hebben ontvangen). Netto is dus US$ 540,5 miljoen ontvangen en gestort op de Algemene Project Rekening-USD bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS).
Uit het bedrag van US$ 540,5 miljoen is slechts US$ 296 miljoen (296.469.316,00) overgemaakt naar Staatsolie. Voor de aankoop van aandelen in Newmont is slechts US$ 7 miljoen betaald (7.311.552,32). Blijft over ongeveer US$ 236 miljoen (236.719.131,68) over. Wat is met dit resterende bedrag van US$ 236 miljoen gebeurd? Hieruit is US$ 186 miljoen gebruikt om andere leningen af te lossen. Typisch NDP-mentaliteit; het ene gat met een ander gat dichten (kortom, de gaten blijven).
Van de rest is bijna alles gebruikt om de lopende zaken van de staat te financieren om het volk zoet te houden. De staat Suriname verkocht de resterende valuta aan de CBvS en kreeg daarvoor SRD’s terug om de lopende (budgettaire) uitgaven te dekken (monetaire financiering dus). Zie hieronder een gedetailleerd overzicht met datum en bedrag. Bron: Ministerie van Financiën (niet de minister).

Staatsolie heeft het geleende bedrag volledig terugbetaaldEen deel van de Oppenheimer-lening was inderdaad aan Staatsolie gegeven voor investeringen, maar binnen twee jaar had Staatsolie dat bedrag volledig teruggeven aan de staat. Ik zal u de letterlijke woorden van de gewezen minister van Financiën (Gillmore Hoefdraad) citeren: “Wij hebben samen een succesvolle obligatielening uitgegeven, waarvan het merendeel naar Staatsolie is gegaan. Het bedrijf heeft op deze manier de schuld kunnen herstructureren en in 2018 terugbetaald. Met deze betaling heeft de regering haar betalingsachterstanden op andere gebieden ingelopen”, stelde Hoefdraad”. Een hork als Mahawat Khan gelooft alleen in datgene wat NDP-exponenten zeggen, anders zou ik alleen volstaan met de volgende cijfers.
Op 25 mei 2018 heeft Staatsolie een bedrag van ongeveer US$ 337 miljoen US$ (337.534.000) teruggestort op de Algemene Project Rekening (CBvS). Je zou denken dat dit bedrag weer teruggestort zou worden voor Oppenheimer en dat daarmee een deel van de Oppenheimer-lening afgelost zou worden. Wees niet verrast; een deel van dit bedrag heeft de NDP-regering volledig verbrast. Met het andere deel heeft de toenmalige regering wederom andere leningen afgelost. Dus wederom hebben ze met het ene gat, andere gaten gedicht (NDP-model).
Klik hier om een gedetailleerd overzicht te zien van wat de regering-Bouterse II toen met het terugontvangen geld had gedaan. Een groot deel is verkocht aan de CBvS voor budgettaire financiering (monetaire financiering dus). Een groot deel is overgeboekt naar de werkrekening en is gebruikt voor budgettaire financiering. Nogmaals, bron: Ministerie van Financiën (niet de minister). Hoe vaak heb ik niet gesteld dat iedereen een land kan regeren met leningen. Regeer het land zonder noemenswaardige schulden, dan pas heb je een meerwaarde gehad als regering.
Pikant detail is dat uit dat geld SRD 75 miljoen betaald is aan de Surinaamse Postspaarbank (SPSB). Hoefdraad leende bij de SPSB 650.000 euro/US$ voor de aankoop van zijn woning, zonder enige zekerheid tot terugbetaling. Tot nu toe zijn er geen bewijzen gevonden dat Hoefdraad dit bedrag terugbetaald heeft of zelfs iets afgelost heeft. Wij (Kries en ik) hadden de autoriteiten een aantal keer in onze columns hierop geattendeerd. Via de SPSB werden NDP-exponenten rijkelijk beloond met spotgoedkope en slecht gedekte leningen. SPSB was een graaibak voor NDP-exponenten.
De Oppenheimer-lening van US$ 550 miljoen is bijna volledig gebruikt voor financiering van de lopende uitgaven regering-Bouterse IIVerliest u …