Heropening Belastingdienst – van Sommelsdijckstraat

De belastingdienst Suriname meldt dat zij de deuren van haar kantoor aan de van Sommelsdijckstraat op maandag 24 augustus 2020 weer opendoet voor belastingplichtigen. Vanwege een covid– 19 positieve melding heeft de leiding het besluit moeten nemen haar deuren te sluiten en over te gaan tot het reinigingsprotocol. 

De Belastingdienst doet een beroep op allen om vooral nu ons land te kampen heeft met een stijging van het aantal COVID-19 positieven, alle regels in acht te nemen. 
Bij het voldoen van uw belastingplicht verzoeken wij u, de volgende preventiemaatregelen te respecteren en na te leven:
U bent verplicht een mondkapje te dragen bij het betreden van een van de kantoren van de Belastingdienst;
Bij de poort van de Belastingdienst zullen uw handen worden gereinigd;  
De kantoren van de Belastingdienst zijn voor publiek open van 08:00 uur tot en met 14:00;
Bij de hoofdpoorten van de verschillende afdelingen van de Belastingdienst zal worden gevraagd naar uw bestemming, waarna u verder zal worden doorverwezen na in achtneming van bovengenoemde covid-19 preventieregels. 
Wij verzoeken u zoveel als mogelijk via de volgende e-mailadressen uw documenten naar ons op te sturen en uw bezwaarschriften in te dienen:
Indirecte Belastingen
402855 of secretariaat.oia@finance.gov.sr
476542 of secdirbel@finance.gov.sr
Directe Belastingen               
477222 of secretariaat.db@finance.gov.sr
Indien u vragen heeft, stel die dan via het Centraal nummer 477222.
Wij rekenen op uw begrip, daar wij gezamenlijk moeten werken aan het beschermen van ons zelf en onze naasten.

Share this:

Gerelateerd

………… (PBN)

Lees verder

Bron: Public News