Herdenkingsdienst: Vertrouwen in rechtvaardig eindbesluit

Tijdens de traditionele herdenkingsdienst van de 8 decembermoorden is de nadruk gelegd op geduld en vertrouwen. Dit was het thema voor deze herdenking. Hoewel er op 29 november 2019 vonnis is geveld door de Krijgsraad, is het proces nog niet afgelopen. Hoofdverdachte Desi Bouterse, die tot 20 jaar cel is veroordeeld, heeft verzet tegen het vonnis. De zaak is opnieuw in behandeling genomen.

Betty Goede, voorzitter van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede (OGV), de geestelijken Moballigah Ghafoerkhan, Michael Persaud en Soeshila Baldew-Malhoe hebben benadrukt dat geduld moet worden betracht en er moet vertrouwen zijn in de goede afloop. Goede en Baldew-Malhoe hadden geen goed woord voor over dat Bouterse heeft aangegeven op de zitting van de Krijgsraad dat hij al die twaalf jaren van het proces niet wist dat hij aanwezig moest zijn op de zitting omdat hij dacht reeds vertegenwoordigd te zijn door zijn raadsman. Goede voerde aan dat er vertrouwen moet zijn in de democratische rechtsstaat. Er wordt gerekend op een rechtvaardige eindbeslissing.

De geestelijken spraken troostrijke woorden uit om de nabestaanden te ondersteunen in het lange proces. 38 jaar na de moorden is er nog geen einde gekomen aan het juridische proces. Ghafoerkhan haalde aan dat de veroordeelden juridische mogelijkheden hebben om in beroep te gaan. Hier is gebruik van gemaakt. Middels de bijeenkomst, gebeden en de heilige boeken moet geduld opgebracht worden en er moet vertrouwen zijn in de Schepper en de rechtsstaat Suriname, stelde zij. Er zal gerechtigheid geschieden. Er is nu meer hoop op herstel van de rechtsstaat, meent de geestelijke.

Persaud haalde Bijbelse verzen aan om te benadrukken dat er geduld betracht moet worden. Er moet vertrouwen zijn dat de Allerhoogste “ons niet in de steek laat. Geduld is een luxe die niet aan eenieder is gegeven. Wij moeten oefenen erin. Geduld is een schone zaak”, benadrukte hij. De dominee riep op om niet mismoedig te raken en de hoop moet niet opgegeven worden. Er moet geloofd worden in het rechtssysteem.

Baldew-Malhoe merkte op dat al jarenlang ijzeren geduld wordt opgebracht. Zij leverde kritiek op de zogenaamde revolutie waar een kleine groep mensen schatrijk is geworden. De rest van het volk is tot een bedelstaf gebracht in de afgelopen 40 jaar. De staatsreep heeft volgens haar niets te maken met revolutie. Dit stelt ze des te meer als sociaal-geograaf. Alle democratische structuren zijn kapot gemaakt vanaf 25 februari 1980. Zij is getuige van hoe scholieren op het Miranda Lyceum zijn afgetuigd door militairen. De huidige generatie weet niet wat er allemaal is gebeurd. Ze riep de regering op dat de waarheid wordt onderwezen op school. Geschiedenis is schrijven wat geschied is. Niet de invalshoek van de toenmalige machthebbers die een coup gepleegd hebben, moet onderwezen worden.

De geestelijke benadrukte dat alle mensenrechtenschendingen onderzocht moeten worden. Zij noemde onder andere de slachting te Moiwana, de mensen die zijn verdwenen van wie nooit meer iets is gehoord. Baldew-Malhoe riep haar gehoor op om zich voor te bereiden om meer leugenachtige zaken die naar voren gebracht zullen worden in het traject dat nog afgelegd moet worden. Dat is volgens haar oorlogsstrategie, maar de zaak zal niet met rust gelaten worden. Er moet onvermoeibaar doorgegaan worden om het doel te bereiken. Met vertrouwen in het rechtssysteem en de Almachtige zal volgens haar de juiste afwikkeling van de zaak komen. De wereld kijkt ook naar Suriname.
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com