Herdenking Dag der Marrons te midden van total lockdown

Op 10 oktober 1760 werd het vredestraktaat gesloten tussen het toenmalige koloniaal bestuur en de Aucaners onder leiding van granman Araby van de marrons. Met dit vredestraktaat werd de vrijheid en zelfstandigheid van de marrons erkent.
De marrons zijn de afstammelingen van de Afrikaanse slaven, die zichzelf hadden bevrijd van de slavernij. Ze konden de onderdrukking niet aan en kozen de bossen in te vluchten.
De marrons hebben verzet geboden tegen de toenmalige koloniale overheid. Ze hebben op verschillende tijden en velerlei manieren weerstand geboden tegen de onderdrukkers.
We moeten teruggrijpen naar de normen en waarden die door onze voorouders ons zijn overgedragen. Deze waarden moeten ons naar elkaar toe laten groeien, vooral in een tijd waar doelbewust wordt ingespeeld op het aanwakkeren van de etnische animositeit tussen bepaalde bevolkingsgroepen.
De Stichting Hindostaanse Immigratie (SHI) is de mening toegedaan dat onze verzetsstrijders een waardige plek verdienen, want deze leiders hebben grote offers gebracht om de belangen van hun lotgenoten te verdedigen.
Bij de viering van de Dag der Marrons in 2009 deed president Ronald Venetiaan de toezegging, dat deze dag een nationale dag wordt in Suriname. Deze toezegging is door de regering-Bouterse gefinaliseerd.
De SHI feliciteert de moedige marronstrijders voor hun verworvenheid.
Namens het bestuur van de Stichting Hindostaanse ImmigratieKisoor RamdhanOndervoorzitter