Henry Remiel George ( Ford) Margaret (66) Amsterdam 12-10-2020

Amsterdam 16 oktober 2020
Wees mij genadig o Here, want tot U roep ik de ganse dag. Verheug de ziel van ww knecht, want tot U, Here, hef ik mijn ziel op. Psalm 86 vers 3 en 4
 
Bedroefd maar dankbaar dat aan zijn lijden een einde is gekomen, moeten wij afscheid nemen van

Henry Remiel George ( Ford) Margaret
geboren Paramaribo 28-5-1954overleden Amsterdam 12-10-2020

Het afscheid en de plechtigheid voorafgaand aan de begrafenis zullen plaatsvinden op dinsdag 20 oktober om 12.00 uur in de aula van het afscheidshuis Amsterdam Zuidoost, Hoorneboeg 1, 1102 BR te Amsterdam.
Aansluitend zullen wij hem om 14.15 uur begeleiden naar zijn laatste rustplaats De Nieuwe Ooster, Kruislaan 126, 1097 GA te Amsterdam.

Namens de nabestaanden:Namens de gehele familie

………… (Beri)

Lees verder

Bron: Beri.nl