Henry Max Gemin (74) Enkhuizen 5-9-2020

Enkhuizen/Amsterdam/Rotterdam 10 september 2020
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust en verlichting schenken.Neemt mijn juk op uw schouders en leert van mij: want ik ben zachtmoedig en nederigvan hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Schriftlezing: Matteüs 11:28-30

Zeer aangedaan en met veel verdriet in ons hart nemen we afscheid van onze geliefde man, vader, broer, oom, neef, zwager en vriend Henry Max Gemin 

Waka bung brada.

Henry Max Gemin
geboren Paramaribo 1-6-1946overleden Enkhuizen 5-9-2020
Begraafplaats/crematoriumBegraafplaats EnkhuizenEnkhuizen

Op donderdag 10 september 2020 is Henry na een uitvaartdienst in besloten kring begraven in zijn woonplaats Enkhuizen

Namens de nabestaanden:Namens alle nabestaanden

………… (Beri)

Lees verder

Bron: Beri.nl