HEARTS-initiatief meldt verbeterde bloeddruk bij 80% patiënten

Een delegatie van het ministerie van Volksgezondheid heeft tussen 16 en 18 mei 2023 deelgenomen aan een HEARTS in the Americas training en workshop te St. Lucia. Bij deze training en workshop hebben diverse landen uit de Caraïbische regio hun ervaringen gedeeld met betrekking tot de HEARTS-implementatie en vooruitgang die is geboekt in hun landen. Een delegatie van het ministerie van Volksgezondheid heeft tussen 16 en 18 mei 2023 deelgenomen aan de activiteit.Het HEARTS-initiatief is een WHO-initiatief, ter verbetering van de preventie, controle en behandeling van onder andere hoge bloeddruk en suikerziekte. Het programma wordt sedert januari 2023 in Suriname uitgevoerd. Volgens het WHO/PAHO HEARTS initiatief heeft Suriname bij de deelnemende klinieken het doel van “80% van de patiënten met een bloeddruk onder controle krijgen” bereikt, en dient beleid gericht te worden op het motiveren van de overige poliklinieken in het land om te participeren. Er wordt nu met diverse actoren gewerkt aan een communicatieplan, om alle betrokken partijen en doelgroepen voor te lichten.Momenteel worden overheidsambtenaren getraind om ingezet te worden bij de particuliere huisartsenklinieken. Deze ambtenaren zullen 4 maanden getraind worden om ondersteunend te kunnen werken op deze klinieken. De RGD en Medische Zending krijgen in de komende periode hardware en andere benodigdheden om ook bij hen het HEARTS-initiatief vlotter te doen verlopen. Suriname is al in de afrondende fase voor het diabetes mellitus protocol dat spoedig zal worden gelanceerd, om ook deze groep van patiënten en mensen met hoog risico te identificeren en begeleiden c.q. behandelen. Er zijn gesprekken gestart om ook een mentale gezondheid protocol te includeren binnen dit initiatief, meldt de voorlichting van Volksgezondheid. De Surinaamse delegatie heeft tijdens de workshop een presentatie gehouden van het voorgenomen digitale gezondheidspaspoort, dat als patiënt-portal zal dienen voor de Electronic Health Record (EHR) en tegelijkertijd als een applicatie om ziekte en risico beter te begrijpen en beheersbaar te maken. Deze applicatie zal real-time verbonden worden met de EHR, en de informatie zal real-time beschikbaar zijn. Het is de bedoeling van Volksgezondheid om de applicatie tegen het eind van het jaar te lanceren.