Harold Koorndijk (63) Rotterdam 13-1-2021

Rotterdam 15 januari 2021
Psalm 23:
1. De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets;
2. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige wateren;
3. Hij verkwikt mijn ziel.
Hij leidt mij in de rechte sporen
om zijns naams wil.
4. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,
ik vrees geen kwaad,
want Gij zijt bij mij;
uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
5. Gij richt voor mij een dis aan
voor de ogen van wie mij benauwen;
Gij zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
6. Ja, heil en goederentierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven;
ik zal in het huis des HEREN verblijven
tot in lengte van dagen.
 

Hierbij delen wij u mede dat ons is heengegaan onze dierbare vader, opa en broer.

Harold Koorndijk
geboren Paramaribo 2-12-1957overleden Rotterdam 13-1-2021
Begraafplaats/crematoriumBegraafplaats CrooswijkRotterdam

De begrafenis zal helaas in besloten kring plaats vinden vanwege de huidige COVID- maatregelen. 

Namens de nabestaanden:Zijn kinderen & kleinkinderen.

………… (Beri)

Lees verder

Bron: Beri.nl