Guyanese vicepresident brengt met delegatie bezoek aan Suriname

De Guyanese vicepresident Bharrat Jagdeo brengt met een tien man sterke delegatie een tweedaags werkbezoek aan Suriname. President Chan Santokhi ontvangt de delegatie vandaag op het presidentieel paleis. Vicepresident Ronnie Brunswijk zal zijn ambtgenoot hierbij verwelkomen. Het doel van dit bezoek is om op specifieke terreinen na te gaan hoe Suriname en Guyana kunnen samenwerken in voorbereiding naar de klimaatconferentie COP26, die in Glasgow (Schotland) wordt gehouden begin november.
Er zal van gedachten gewisseld worden over de impact van klimaatverandering en hoe die in beide landen beperkt kan blijven. Ook zal er gekeken worden naar collectieve projecten om middels speciale maatregelen de klimaatdoelen te kunnen halen. Daarnaast zullen een aantal specifieke issues aan de orde komen, zoals de kwestie van samenwerken op het gebied van mangrovebossen.
Minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) Albert Ramdin zegt dat Suriname middels een project van professor Sieuwnath Naipal aardig wat ervaring heeft opgebouwd met mangrove. Suriname en Guyana hebben dezelfde kustzone problematiek. Tijdens de besprekingen zal er ook over de Carbon belasting gesprekken gevoerd worden met de Guyanezen.
“Carbon tax is op dit moment een voorstel dat ligt bij verschillende landen,” geeft de bewindsman aan. Verder wordt er op het stuk van het beheer van de bossen in beide landen gekeken naar hoe dat eruit moet zien, zodat er op een verantwoordelijke manier omgegaan kan worden met het bos. Nagegaan zal worden of er een mogelijke samenwerking kan worden opgezet tussen het Nationaal Instituut Milieu Ontwikkeling Suriname (NIMOS) en het Milieu Protectie Agentschap in Guyana.
Het bezoek is een uitvloeisel van de afspraken die zijn gemaakt tijdens het recente bilateraal gesprek tussen de presidenten van Suriname en Guyana. De Guyanese vicepresident zal in detail delibereren met de Surinaamse autoriteiten. Hij heeft volgens de BIBIS-minister aardig wat ervaring opgedaan internationaal als het gaat om klimaatvraagstukken.
De minister van Natuurlijke Hulpbronnen van Guyana en de voorzitter van de Private Sector Group maken deel uit van de Guyanese delegatie. De gesprekken worden morgen gevoerd met verschillende functionarissen, onder andere de ministers van Natuurlijke Hulpbronnen David Abiamofo en Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu.