Guyanese regering verklaring onduidelijk voor Surinaamse visserijsector

Irfaan Ali, president van Guyana, heeft recentelijk aan de Surinaamse regering gevraagd, gezamenlijk mogelijkheden te bekijken,  af te komen van stromannen, die vergunningen tegen enorme bedragen verhuren en of verkopen aan Guyanesevissers. Dezen zouden binnenkort vergunningen krijgen om te vissen in de Surinaamse maritieme zones, na een getekende overeenkomst tussen Guyana en Suriname. Volgens minister Prahlad Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), zal deze aangelegenheid en directe vergunningverlening, in het voordeel van Suriname werken, waarbij er meer werkgelegenheid zal komen en er ook meer inkomsten binnengehaald kunnen worden. Advocaat Antoon Karg heeft namens de Suriname Seafood Association, een reactie op deze mededelingen gegeven. “Nergens blijkt uit de mededelingen van de Guyanese regering, dat aan Surinaamse vissers, dezelfde toegang tot de Guyanese maritieme zones geboden zal worden”, stelt Karg.
Karg verklaart, dat in verband met de overlegorganen, waaronder de Raad van Overleg voor de Zeevisserijsector, die wettelijk hiermee belast is, bij dit besluit niet gehoord is. Volgens Karg, kent de zeevisserijwet de vergunningsvoorwaarden en regels, die gericht zijn op verduurzamen van de sector. Karg is voorts van mening, dat er ook Surinaamse aanvragers zijn, die ondanks schriftelijke toezegging, al jaren op een vergunningverlening wachten.
“De branche organisatie heeft om die reden besloten, zich tot de Surinaamse ministers die vrijelijk en met iedere miskenning van onze soevereiniteit door de Guyanese minister besproken zijn, te wenden, met het verzoek kennis te mogen nemen van de overeenkomst of het verdrag waar het om gaat en van de aan Guyana gedane toezeggingen”, aldus Karg.
The post Guyanese regering verklaring onduidelijk voor Surinaamse visserijsector .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname