Grote partij illegale COVID-testen in beslag genomen

Er is een grote partij illegale COVID-testen in beslag genomen. Dit is op 9 juni gebeurd door gezamenlijke inspanning van een team bestaande uit ambtenaren van de Economische Controle Dienst (ECD), Justitie en Politie en het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG). Deze testen werden zonder toestemming van het ministerie van Volksgezondheid en ook zonder vergunning van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) op daartoe onbevoegde locaties verkocht.
Het komt geregeld voor dat personen ertoe overgaan om zichzelf te testen en hun resultaten ook niet doorgeven, wat de situatie niet alleen zorgwekkender maakt, maar ook de volksgezondheid onnodig in gevaar brengt.
Er zal streng worden opgetreden tegen personen, die zich schuldig maken aan deze soort praktijken, omdat niet getolereerd zal worden dat de gezondheidssituatie wordt verergerd, meldt EZ.
COVID-testen behoren tot medische verbruiksartikelen. Om deze testen te verkopen is er een vergunning nodig. Eenieder die zulke testen wil verkopen moet contact opnemen met de ministeries van Volksgezondheid en EZ voor de nodige toestemming.
Het onderzoek van de in beslag genomen COVID-testen wordt voortgezet.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald