Grote hoeveelheid SRD wordt afgeroomd

Inflatoir geld wordt uit economie gehaald
De regering Bouterse had in de afgelopen jaren grote hoeveelheden SRD’s in omloop gebracht om de rust op de financiële markt te waarborgen. Hierdoor is de maatschappelijke geldhoeveelheid (M1) vergroot en dat heeft geresulteerd in het eroderen van de SRD, waardoor het financiële systeem in gevaar is gebracht. De maatschappelijke geldhoeveelheid is de monetaire basis (M0) vermeerderd met het girale geld op girorekeningen. Er is daarom ook een verband tussen de grootte van de maatschappelijke geldhoeveelheid en de hoogte van de inflatie: wanneer de maatschappelijke geldhoeveelheid toeneemt en daar geen noemenswaardig hogere productie tegenover staat, zal het prijspeil door de toegenomen vraag naar goederen stijgen. Geldschepping zonder dat daar een evenredige verhoging van de nationale productie tegenover staat, kan dus leiden tot inflatie. Naar verluidt, zullen onze monetaire autoriteiten in de komende periode grote hoeveelheden aan SRD’s afromen, zodat de geldhoeveelheid wordt teruggebracht. Deze handeling van onze financiële instellingen zal ervoor zorgen, dat een groot deel van het inflatoire geld dat momenteel in de economie zit, wordt weggehaald waardoor de wisselkoersen zich zullen stabiliseren.
Monetaire financiering
De regering Bouterse onder leiding van de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, heeft op verschillende manieren ervoor gezorgd dat er monetair gefinancierd kon worden. De M1 werd namelijk ook vergroot wanneer de overheid geld leende bij de handelsbanken. Hierdoor ontstond er een rekening-courant verhouding tussen de overheid en de handelsbanken. Een dergelijke lening is slechts een girale boeking, het geld wordt in de boeken (elektronisch) bijgeschreven. De handelsbanken konden daardoor meer uitlenen dan zij daadwerkelijk in kas hadden. Daarmee werd de maatschappelijke geldhoeveelheid M1 vergroot. Hetzelfde effect kan optreden wanneer particulieren of bedrijven geld lenen bij de handelsbanken. Dit effect wordt beperkt door de eisen die de Centrale Bank stelt aan de handelsbanken met betrekking tot solvabiliteit en liquiditeit.
 
 
The post Grote hoeveelheid SRD wordt afgeroomd .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname