Grote delen ressort Beekhuizen staan blank

Grote delen van het ressort Beekhuizen zijn door de zware regenbuien van de afgelopen dagen onder water gelopen. Het gaat onder andere om de woonwijken Abrabroki, Flora-B, Saron, Beekhuizen en het Marowijneproject. Vele wegen en percelen van bewoners staan op dit moment blank. Reden genoeg voor de ressortraad om poolshoogte te nemen in de verschillende wijken.
Ondanks deze problemen bij de raad bekend zijn en ook zijn opgenomen in het ‘ressortplan 2021,’ waarin ook degelijke oplossingen zijn aangedragen, heeft de ressortraad toch empathie getoond voor de benauwdheid waarin de buurtbewoners zich momenteel bevinden.
Het gaat om lozingen, kolken en rioleringen die niet op tijd worden opgehaald. Het gevolg hiervan is dat huizen onder water zijn gelopen en erge onhygiënische situaties zijn ontstaan. Deze onhygiënische omstandigheden baren de buurtbewoners heel veel zorgen.
De Christoffel Kersten- en de Richard Voullairestraat zijn uit voorzorg door de buurtbewoners afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit vanwege het feit dat elke keer wanneer er een auto langsrijdt het water in de huizen van de mensen terechtkomt. Op aandringen van de ressortraadsleden hebben de bewoners aangegeven, dat ze de barricade zullen verwijderen zodra het water deels is weggetrokken.
De ressortraad heeft in maart persoonlijk een ontmoeting gehad met de minister van Openbare Werken Riad Nurmohamed. Al deze problemen zijn toen aan hem voorgehouden. De ressortraad heeft wederom een beroep gedaan op de minister en de instanties belast met waterhuishouding in Groot-Paramaribo en omstreken om spoedig de problemen die betrekking hebben op de waterhuishouding aan te pakken.
De situatie wordt met de dag erbarmelijker. De ressortraadsleden hopen niet dat bewoners op een gegeven moment geëvacueerd moeten worden.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald