Grootverbruikers stroom worden zwaarder belast bij nieuwe tariefstructuur

Grootverbruikers van elektriciteit zullen zwaarder belast worden bij een nieuwe tariefstructuur. Ze zullen geen subsidie meer krijgen. Kleinverbruikers zullen wel subsidie krijgen. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) in De Nationale Assemblee (DNA) heeft president Chan Santokhi vanmiddag aangekondigd dat er voor elektriciteit een nieuwe tariefstructuur komt. De herstructurering van de energietarieven zal per 1 juli ingaan.
De nieuwe structuur zal gebaseerd zijn op een vast basistarief en een verbruikstarief naar gelang de verbruikte elektriciteit. Dit wordt gedaan om de kleinverbruikers te ontzien en de grootverbruikers zwaarder te belasten.
Basistarief en verbruikstariefDe hoogte van het basistarief wordt gebaseerd op het type aansluiting. Huishoudens zullen een basistarief vanaf SRD 216 per maand betalen. De grootverbruikers zullen een hoger basistarief betalen, afhankelijk van het aangesloten elektrisch vermogen.
Daarnaast komt er een verbruikstarief, dat is gebaseerd op de reële kostprijs van de elektriciteit. Dit verbruikstarief varieert tussen de SRD 1,05 per kilowattuur en SRD 1,21 per kilowattuur.
SubsidieDe objectsubsidie zal worden vervangen door subjectsubsidie. Dat betekent, dat niet de elektriciteit zelf als object wordt gesubsidieerd, maar de kleinverbruikers als subject. Zo wordt voorkomen dat grootverbruikers, vaak rijke mensen, die het zich kunnen permitteren, ook subsidie krijgen. Tevens wordt ervoor gezorgd, dat de gewone man wél gesubsidieerd wordt. Grootverbruikers zullen het reële tarief betalen, wat de elektriciteit daadwerkelijk kost.
Het subsidiebedrag zal SRD 320 per maand bedragen voor de normale huishoudens, die geen grootverbruikers zijn en SRD 250 per maand voor de kleine commerciële gebruikers, zoals winkels en anderen. Er is ook rekening gehouden met huishoudens die uit meer gezinnen bestaan, zegt president Santokhi. Hiervoor zal er vanuit het ministerie van Financiën en Planning een aparte subsidiepot beschikbaar worden gesteld.
Concreet betekent dit dat een huishouden met een éénfase aansluiting, dat nu SRD 37 per maand betaalt, straks SRD 50 per maand gaat betalen. Indien datzelfde huishouden nu SRD 56 per maand betaalt, gaat deze straks SRD 100 per maand betalen. Grote huishoudens, die nu SRD 1.033 per maand betalen, gaan straks SRD 1.388 per maand betalen.
Zuinig omgaan met stroom“U heeft uw elektriciteitsrekening zelf onder controle. Ook wij dienen zuiniger om te gaan met elektrische energie”, zegt de president. Hij doet een beroep op de samenleving om zuinig om te gaan met elektrische energie.
Santokhi gaf aan dat de hele samenleving meer dan SRD 1 miljard per jaar betaalt aan subsidies voor elektrische energie. Dat betekent dat iedere burger van Suriname, jong en oud, arm en rijk, gemiddeld ruim SRD 2.000 per jaar aan subsidies voor elektrische energie betaald. Deze subsidies komen vaak ten goede van de rijken onder de bevolking. Dat is oneerlijk voor de sociaal zwakkeren en armeren, is Santokhi van oordeel. Vandaar de introductie van een nieuwe tarievenstructuur.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald