Grootschalig enquêteonderzoek Saramacca

05/11/2020 19:59 – Beta Debidien

Districtscommissaris Sherin Bansi-Durga (r) gaf woensdag het startsein van een grootschalig enquêteonderzoek binnen haar district. : BIC Saramacca  
GRONINGEN – In district Saramacca is woensdag een grootschalig project begonnen om zo breed mogelijk inzicht te krijgen in de bewoners en hun activiteiten. Het gaat onder meer om de gezinssamenstelling, het aantal schoolgaande kinderen per huishouden en waar ze op school zitten, ook als dat buiten het district is.
Verder wordt in kaart gebracht wat voor beroep iemand uitoefent. “We willen weten hoeveel mensen in de stad studeren en werken, hoeveel seniorenburgers het district telt, wat hun leefsituatie is, hoeveel mensen er met een beperking in Saramacca wonen en hoeveel burgers agrariër zijn. Ook willen we informatie over de status van de percelen”, legt districtscommissaris (dc) Sherin Bansi-Durga de bedoeling achter het onderzoek uit. Ze heeft gisteren het startsein gegeven.
Het onderzoek is begonnen in ressort Kampong Baroe. Vervolgens kwamen Calcutta en Tijgerkreek aan de beurt, waarna de andere ressorten worden afgewerkt. De dc zegt dat de informatie noodzakelijk is om op verantwoorde wijze beleid te formuleren en uit te voeren. De gegevens zijn belangrijk om Saramacca verder te ontwikkelen en daarom rekent Durga op de ondersteuning en medewerking van elk gezin.
Ter geruststelling zegt ze dat het onderzoek niets te maken heeft met belastingen. De informatie wordt verzameld door bestuursambtenaren en medewerkers van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. De enquêteurs gebruiken een formulier dat door externe deskundigen is ontworpen. Ze hebben een training ondergaan voor een zo optimaal mogelijk resultaat. Om onregelmatigheden te voorkomen, heeft elk formulier een stempel van het commissariaat.
  Tweet
 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname