Grondbeleid en Bosbeheer geen eigendom partij:

‘Nieuwe minister moet noden totale samenleving lenigen’
Nadat minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer haar portefeuille heeft ingediend bij de president en haar ontslag is geaccepteerd, heeft de Abop onder wie het ministerie valt, intussen Dinotha Vorswijk, die momenteel parlementariër is, voorgedragen als nieuwe minister. De VHP-fractie had een paar maanden terug in een schrijven aan de president gevraagd, indien hij besluit Pokie te vervangen, de vacature in te vullen met een voordracht uit de VHP. Hoewel de president het voorstel niet gehonoreerd heeft, is de VHP-fractie niet ontevreden dat het ministerie toch bij de Abop blijft. VHP-parlementariër Mahinder Jogi, zegt vandaag in gesprek met ., dat de nieuwe minister de noden van de totale samenleving moet lenigen en zich vooral moet realiseren, dat het ministerie geen eigendom is van de Abop.
“Ik hoop dat de nieuwe minister correct en goed handelt. Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer is geen eigendom van de Abop, dus iedereen met een probleem, zou ingang moeten vinden bij de minister. Zij moet nauwkeurig en behoedzaam handelen en de problemen oplossen voor zover het haar departement regardeert. We hopen op een goede samenwerking met de minister en dat de minister ook een oplossing vindt voor de problemen van de mensen die bij de VHP komen met hun probleem”, zegt Jogi.
De VHP-fractie had in haar schrijven aan de president, duidelijk gesteld dat de fractie niet komt aan het prerogatief van de president om te benoemen en te ontslaan.
“We hebben gevraagd dat de VHP in aanmerking komt voor de positie en dat zijn we vrij om te doen. De president beoordeelt, maar we hebben onze mening kenbaar gemaakt”, zegt Jogi. Hij geeft aan dat het voorstel is gedaan, omdat de president had aangegeven, dat geen enkel ministerie eigendom is van een politieke partij. Hoewel het niet de bedoeling was van deze regering om ministers te reshufflen, zegt Jogi dat het ontslaan van de minister conform de grondwet is gegaan en dat daarnaast de politieke realiteit zo is, dat coalitiepartners de voordrachten doen voor ministers.
“Dat minister Pokie geen draagvlak meer had bij de Abop is een issue van de partij. Als een minister niet langer gedragen wordt, heeft dat consequenties voor de minister. De Abop heeft de redenen voorgehouden aan de president. Er zijn commissies ingesteld en na het onderzoek is men tot de conclusie gekomen, de minister te laten gaan. De president heeft met de minister gesproken en die heeft vervolgens haar ontslag ingediend.” De Abop heeft intussen de voordracht al gedaan. De verwachting is volgens Jogi, dat de president de voordracht zal honoreren, omdat het in de politiek niet gebruikelijk is dat de kandidaat van de coalitiepartner afgewezen wordt. Als alle procedures doorlopen zijn, kan Vorswijk benoemd worden tot minister van Grondbeleid en Bosbeheer.
-door Priscilla Kia-
 
 
The post Grondbeleid en Bosbeheer geen eigendom partij: .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname