Groep kleine zelfstandige casino’s klopt aan bij vicepresident Brunswijk

Een groep van kleine zelfstandige casino’s heeft in een brief aan vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk, gevraagd om een open gesprek, waarin ze gezamenlijk willen zoeken naar oplossingen om op een veilige manier en met doeltreffende COVID-19-protocollen enige inkomsten te kunnen genereren. Directeuren, managers en belanghebbenden van de kleine zelfstandige bedrijven binnen de casinosector kloppen aan bij de vp, omdat ze het hoofd boven water proberen te houden.
Momenteel is hun enige vertegenwoordiging tijdens de pandemie de Gaming Board. Het is op advies van de Gaming Board, dat zij een vereniging oprichten voor de kleine zelfstandige casino’s om hun stem te laten horen en zich representeren met steun van de Gaming Board. Het gaat om The Golden Truly Casino, Casa Blanca Casino, Planet Casino, Paradise City Casino en Dice Casino.
In de brief wordt aangegeven, dat minister Amar Ramadhin onlangs tijdens een persconferentie heeft verklaard, dat de komende twee weken alle bedrijfssectoren worden geëvalueerd en de protocollen worden beoordeeld. Deze groep kleine casino’s wil vertegenwoordigd zijn tijdens deze besprekingen. Ze vragen de ‘stem’ van de casino’s aan te horen, omdat de kleine casino’s geen vertegenwoordiging hebben tijdens de persconferenties en weinig of geen vertegenwoordiging hebben, wanneer de ministers met de verschillende bedrijfssectoren bij elkaar komen.
Ze vragen dat deze sector gezien wordt als een afzonderlijke entiteit en niet onder dezelfde groepering valt met discotheken, nachtclubs, bars en bordelen. Hun COVID-19-protocollen kunnen als uitgebreid en streng worden beschouwd en zijn zeer doeltreffend gebleken. “Alhoewel wij de kleine casino’s vertegenwoordigen, volgen de grote casino’s dezelfde strenge protocollen zoals wij,” schijven ze.
Het enige verschil is dat de grote casino’s veel meer middelen hebben, die het mogelijk maken, om de huidige situatie voor langere periode te kunnen doorstaan. “Wij, de kleinere casino’s hebben niet zulke reserves om op terug te vallen en staan al bijna op het punt onze deuren voorgoed te moeten sluiten,” attenderen ze de vp.
Verder geven zij aan, dat de casinosector enorm onder de sluiting lijdt, vooral met het oog op de vaste lasten. Het is de enige sector die een vaste directe casinobelasting heeft, die volledig betaald dient te worden, ongeacht als ze open zijn of niet. Van hen wordt verwacht dat ze de honderd procent maandelijkse vaste casinobelasting betalen, ongeacht ze geopend waren voor slechts een uur of 31 dagen in een maand.
Zij hebben leaseverplichtingen van de apparatuur, EBS, SWM, Telesur en verzekeringen. De airco’s wordt draaiende gehouden ter bescherming van de elektronische apparatuur. Ook hebben ze verplichtingen ten opzichte van hun werknemers, zoals de medische verzekering en het pensioen. Zij zijn bij wet verplicht om hieraan te voldoen, maar zonder inkomsten, zijn ze hiertoe niet in staat.
De heropening van casino’s, onder onze doeltreffende strenge en veilige protocollen zou ons een reddingslijn bieden. Zij vragen daarom dat de regering hen het vertrouwen geeft om bij te dragen aan het herstel van de gezondheid en de economie van het land. Als ze weer open mogen, zelfs met de huidige avondklok, zou dit een immens verschil uitmaken, voor hun en ook de werknemers.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald