Groep Cubanen aan het afslanken

De groep Cubaanse asielzoekers bij South Drain, die zich thans toeristen noemt, is behoorlijk aan het afslanken. De moraal van de groep neemt drastisch af. Bijkans 200 Cubanen hebben op eigen verzoek South Drain reeds verlaten en zijn getransporteerd naar Paramaribo, meldt het Burger Informatie Centrum van Nickerie.
De politie heeft gisteren moeten optreden tegen een deel van de Cubanen en daarbij is een deel afgevoerd.

Foto: BIC Nickerie

Opvallend is dat dagelijks kleine groepen of individuen vragen om weg te gaan. Ook blijkt dat de leiding van de groep niet meer instaat is de moraal hoog te houden. Hun oorspronkelijk doel om via buurland Guyana door te reizen naar de Verenigde Staten blijkt voor hen nu geen haalbare zaak te zijn. Guyana heeft reeds in het prille begin aangegeven geen accommodatie te hebben om de toen nog forse groep Cubanen op te vangen.
Gisteren hebben het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing (NCCR) en het districtscommissariaat van Nickerie stappen ondernomen om het gebied schoon te maken. De brandweer heeft op verzoek van de districtscommissaris het geheel schoon gespoten, terwijl een truck van het NCCR alle vuil transporteerde naar de vuilstortplaats. Zoals gebruikelijk zijn er voedingsmiddelen en vers drinkwater aangevoerd voor de groep.

Foto: BIC Nickerie

Het resterende deel van de bivakkerende Cubanen te South Drain heeft nu bewust haar status veranderd van asielzoekers/vluchtelingen naar toeristen. Zij eisen daarom dat de poorten van het Canawaima-complex voor hen worden geopend. Naar hun zeggen mogen zij als toeristen zich vrijelijk verplaatsen. Omdat hun wens niet in vervulling is gegaan hebben zij maandag voor de ingang van het complex geprotesteerd.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald