‘Grappen maken met externe covid-situatie ongepast’

In Frans-Guyana en Brazilië wordt er dagelijks een aanzienlijke stijging van het aantal COVID-19 besmette personen gemeld. Deze hoge cijfers worden deels veroorzaakt door de Braziliaanse P1, P2 en de Britse variant van het coronavirus, die vele malen besmettelijker en dodelijker zijn. Het is dus niet ondenkbaar, dat die varianten ook in Suriname zullen arriveren, want mensen gaan elke dag op en neer tussen Suriname en het Franse gebiedsdeel. DNA-ondervoorzitter tevens arts Dew Sharman, om een reactie gevraagd, zegt dat indien de besmette gevallen in de buurlanden blijven toenemen, wij mogelijk hetzelfde kunnen verwachten in ons land. “Wij moeten dus geen grappen maken met de covid-situatie van de buurlanden en zullen derhalve strenger de grenzen moeten controleren”, aldus Sharman.
Het aantal COVID-19 actieve gevallen in ons land loopt momenteel terug, maar dat betekent volgens Sharman niet, dat onze samenleving niet meer alert en voorzichtig zal moeten zijn. “De dalende trend van het aantal COVID-19 actieve gevallen, is nog steeds geen reden om te gaan juichen. We dienen zoveel mogelijk niet te verslappen en ons houden aan de COVID-19-regels”, aldus Sharman.
Grote evenementen
Er zijn zeer recentelijk in Frans-Guyana zes nieuwe clusters geconstateerd. De besmettingen moeten plaats hebben gevonden tijdens privé-evenementen, waarbij de covid-protocollen niet in acht werden genomen.
Volgens Sharman moeten wij nog altijd rekening houden met de door de regering afgekondigde Covid-protocollen van de regering, want ook grote evenementen kunnen een derde coronagolf veroorzaken.
De varianten vertegenwoordigen nu meer dan 70% van de positieve monsters die in Frans-Guyana, zijn gescreend.
Deze varianten kunnen een her-infectie tot gevolg hebben, als de grenzen niet strenger gecontroleerd worden en de samenleving niet bewust geraakt maken over het gevaar. Volgens de gegevens die momenteel beschikbaar zijn in de wetenschappelijke publicaties, is de Braziliaanse variant ongeveer 40% besmettelijker, in vergelijking met de historische stam, en zou deze een hogere virulentie kunnen hebben (meer bij jongere patiënten en meer aan intensieve zorg tot gevolg hebben).
Curaçao
Ook de Covid-situatie op Curaçao is alarmerend. Zo kan men op het eiland geen coronapatiënten meer opnemen. Op de IC-afdeling zijn alle 30 beschikbare plekken bezet. En in de afgelopen 24 uur, nam het aantal positieve gevallen met zo’n 500 toe. Niet eerder waren er dat zoveel.  Op het eiland komen er in zo’n snel tempo coronapatiënten bij, dat het ziekenhuis ze niet meer kan opnemen. De ambulances rijden af en aan. Er is nog wel wat ruimte om mensen aan beademingsapparatuur te leggen, maar ook daar dreigt een tekort aan te ontstaan. Volgens de New York Times is Curaçao momenteel wereldwijd koploper als het om de toevloed van coronapatiënten gaat, met 154 op de 100.000 inwoners. Ter vergelijking: in Nederland is het aantal nu 45 op 100.000 mensen.
The post ‘Grappen maken met externe covid-situatie ongepast’ .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname