Granman Aboikoni beveelt doorgaan Saamaka Daka

14/09/2021 00:00

-
Samuel Wens

Granman Albert Aboikoni benadrukt dat de Saamaka Daka op 19 september normaal wordt gehouden.
: dWT Archief
 

BOVEN-SURINAME –
De herdenking van Saamaka Daka (Dag van Saamaka) van 19 september in Asidonopo wordt niet afgelast, maar gaat gewoon door. “Di Saamaka Daka ta hoi na Asidonopo, ata puu”, zo beveelt granman Albert Aboikoni in een spraakbericht.

Het stamhoofd is zeer verontwaardigd over het besluit van de
stichting 19 september 1762 en de commissie Herdenking 19 september
2021. Die hebben zonder medeweten van hem de activiteiten rond de
herdenking van Saamaka Daka afgelast. “Het beste wat
jullie nu kunnen doen is weer gaan vergaderen en het besluit om de
Saamaka Daka te stoppen, in heroverweging te nemen”,
commandeert Aboikoni.

Op 19 september wordt herdacht dat op die dag in 1762 de
Saramaccaners, na flink strijd te hebben gestreden, een getekende
vredesverdrag afdwongen met de kolonisator. Dit als erkenning en
bevestiging van de vrijheid van de Saamakastam in de achttiende
eeuw.

Aboikoni beticht de stichting en commissie onder leiding van
respectievelijk Renaldo Huur en Humphrey Jeroe van minachting
jegens het instituut van het grootopperhoofd. Hij vraagt zich af
wat beide organisaties zich wel niet verbeelden, dat zij een
gezamenlijk besluit ongedaan maken zonder hem daarin te kennen.

De granman had erop gerekend dat men hem eerst in
kennis zou stellen alvorens zo’n beslissing te nemen en bekend te
maken. Aboikoni is dan ook niet te spreken over de twee
organisaties en zegt in zijn uitgelekte spraakbericht dat zij hun
bevoegdheden te buiten zijn gegaan. “De centrale overheid is de
bevoegde instantie die bevoegd is om het Boven-Surinamegebied of
andere gebieden tot risicoplaatsen te verklaren.”

“Zullen jullie de Atjoniweg dan ook afsluiten? Het is bekend dat
personen uit het kustgebied het virus overbrengen naar het
binnenland. Zullen jullie ook erop toezien dat er geen toeristen
meer komen naar de oorden in dit gebied?” bijt hij de organisaties
toe. “Er is een toename van Covid-19 in het gebied”, verklaart de
herdenkingscommissie haar besluit aan de pers.

Maar voor Aboikoni is het onbegrijpelijk dat er binnen zijn stam
geen enkele geschoolde persoon is die een feest kan bouwen in
Asidonopo met inachtneming van de Covid 19-maatregelen. “Het
schrappen van de activiteiten zou betekenen dat wij het belang van
die dag niet erkennen”, zegt hij in scherpe bewoordingen.

Om er verder op te wijzen dat de Nationale Assemblee ondanks
Covid-19 toch ook gewoon door gaar met vergaderen. “Covid-19 heeft
het besturen van het land toch ook niet onmogelijk gemaakt. En
waarom kunnen wij niet op een aangepaste wijze deze voor ons
belangrijke gebeurtenis laten doorgaan? We hoeven niet uitbundig
feest te vieren. Immers, het belangrijkste van die dag is het
samenzijn. De herdenking van Saamaka Daka kan niet gestopt
worden, anders zijn wij geen waarachtige mannen en vrouwen.”

De granman wijst erop dat niet alle Saramaccaners
zullen afkomen op de Saamaka Daka in Asidonopo, waar hij
zetelt. De deelname staat open, maar er zal worden ingegrepen als
volgens de Covid-19-maatregelen het aantal deelnemers dreigt te
worden overschreden.

Huur van stichting 19 september 1762 zegt in een reactie dat de
herdenkingsdag op “aangepaste wijze” doorgaat. “Deze dag zien wij
als bekroning van onze voorvaderen. Zij hebben door heldhaftige
strijd de koloniale overheersers tot het sluiten van vrede met hen
gedwongen.” Vanuit het kabinet van de granman wordt gemeld
dat er op die dag eveneens zal worden verzoend. Men kan evenwel
niet aangeven met wie.


 
Tweet