Governor Roemer bevestigt voorbereiding koersunificatie

Governor Maurice Roemer van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft tegenover de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) bevestigd dat er een koersunificatie in voorbereiding is. De VES wilde weten of de CBvS de middelen heeft om de geünificeerde koers stabiel te kunnen houden. “We willen niet over een paar maanden weer een andere koers hebben,” stelt de VES.Roemer heeft benadrukt dat de stabiliteit keihard nodig is voor het bedrijfsleven en dat er inderdaad nieuwe onevenwichtigheden kunnen ontstaan. Het is daarom noodzakelijk de nationale verdiencapaciteit te verhogen en de exportproductie te ontwikkelen. Roemer heeft aangegeven dat de CBvS niet gaat interveniëren. Als de overheid te veel geld uitgeeft, zal dat leiden tot een druk op de koers. Hij heeft de VES gevraagd om aandacht te besteden aan de reële sector omdat er te weinig aandacht is voor productie en export. Onevenwichtigheid ontstaat door gebrek aan productiecapaciteit. In een onderhoud tussen de VES en de governor op 7 september is gesteld dat het erop lijkt alsof de focus alleen gericht is op fiscale maatregelen en er maar weinig aandacht is voor de reële sector.Ofschoon de lopende rekening van de betalingsbalans min of meer in evenwicht is, is het onvoldoende om al de betalingsverplichtingen op de financiële rekening te dekken. Dat betekent dat de koers naar een dusdanig niveau moet worden aangepast, waardoor er besparingen op de lopende rekening ontstaan en er weer reserves kunnen worden opgebouwd.Als zorgpunt wordt de status van de National Risk Assessment (NRA) gezien, aangezien hier enige vertraging in is opgetreden. Roemer heeft gezegd dat de NRA weer flink is opgepakt. Er zijn nieuwe consultants aangetrokken die de CBvS betaalt. Er moet ook een stuk wetgeving komen. Het ander deel staat onder leiding van de procureur-generaal. De governor zegt dat het erop lijkt dat met de extra inspanning de tijdstippen wel kunnen worden gehaald. Het zou echter beter zijn als er uitstel werd verkregen. Daartoe is er al een verzoek ingediend.

De VES heeft haar bezorgdheid uitgesproken over de financiering van het Covid-II-fonds. Het eerste Covid-fonds van SRD 400 miljoen had de CBvS geheel “monetair” gefinancierd. De vereniging vreest dat het monetair financieren van het Covid-II-fonds van SRD 1,5 miljard, de koers weer negatief kan beïnvloeden. Maandelijks SRD 300 miljoen pompen in de samenleving heeft zeker zijn invloed, stelt de VES. De governor is het eens met de vereniging en zegt dat het fonds liever “wettelijk” gefinancierd moet worden, omdat het dan op basis van de wet geschiedt. Wettelijke financiering beïnvloedt namelijk niet alleen de lopende rekening, maar ook op de productiecapaciteit. CBvS vindt dit niet de meest ideale manier van financiering, maar het is wel een keus.
De VES heeft ook gepleit voor communicatie met een eerlijke informatieverschaffing aan de samenleving. Roemer heeft dat onderkend en weet dat zowat elke burger zich bezighoudt met de koers. In Suriname praat de hele samenleving mee, zelfs kinderen, en daar moet je mee leren leven. De governor is dan ook bereid om samen met de VES de samenleving te informeren over het belang en de effecten van een uniforme wisselkoers. ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com