Goudbedrijf Boss wil af van anarchie op bedrijfsterrein

Al langer dan een jaar heerst er totale anarchie op het bedrijfsterrein en de concessies van Boss Enterprises te Afobaka. Ondanks de politie sinds maart continu op het bedrijfsterrein aanwezig is, blijven illegale goudmijnwerkers hun werkzaamheden uitvoeren op de concessie. De illegale mijnwerkers weten dat de politie niet zal optreden tegen hen. En terwijl Boss Enterprises aankijkt tegen schade en intimidatie door de illegalen, moet het bedrijf wel blijven zorgen voor de kosten van voeding, logistiek en salarissen van zijn personeel en de andere vaste lasten.Directeur Narpath Bissumbhar van Boss Enterprises begrijpt maar niet waarom de politie ondanks herhaaldelijke aanmaningen van de procureur-generaal, niet optreedt tegen de zeer strafbare feiten van de illegale goudzoekers. Hij zegt dat zijn schade al boven de 1 miljoen US$ is en dat hij nu stappen onderneemt om van de rechter te vorderen om de werkzaamheden te hervatten, waarbij de veiligheid van de medewerkers is gegarandeerd. Voorts wil hij de schade civielrechtelijk claimen vanwege het nalaten van de politie om op te treden. In negen maanden tijd zijn enorme goudreserves van zijn concessies gestolen en wordt er niet opgetreden, stelt hij.Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday heeft sinds november vorig jaar herhaaldelijk geschreven naar de commandant van Regio Midden, de hoofdinspecteur van politie, U. Tjin Liep Shie. “Gelet op de ernst van de onderhavige aangelegenheid , vraag ik u om tot verwijdering over te gaan van de onbevoegde personen die zich bevinden op de betreffende concessies,” schrijft de pg. Een maand later, eind december 2019, vraagt hij naar de resultaten van het onderzoek van de verrichtingen van de politiecommandant.Bissumbhar wendt zich in december 2019 weer tot de pg, omdat de ontruiming van de illegale gouddelvers is stopgezet. “Wij hebben begrepen dat in opdracht van de korpschef de ontruiming van de illegale gouddelvers is stopgezet. Deze handeling en opdracht van de korpschef verbaast ons ten zeerste gelet op de bevoegdheden van de korpschef.” Hij houdt de pg voor dat zijn bedrijfsactiviteiten in gevaar zijn en dat door deze strafbare handelingen van derden, zij zich enorm in hun rechtszekerheid en bestaansrecht voelen aangetast. “Het veiligheidsgevoel bij ons neemt verder af door toename van bedreigingen door deze illegale gouddelvers.” Zelfs in het bijzijn van de politie worden bedreigingen naar de politie en het bedrijfspersoneel geuit. Bissumbhar wijst erop dat bij problemen met illegale gouddelvers bij soortgelijke mijnbouwbedrijven de politie ertoe over is gegaan de illegalen aan te houden en in verzekering te stellen. Hij vraagt wederom om verwijdering van de illegalen van zijn bedrijfsconcessies.In maart dit jaar loopt het uit de hand als illegale goudmijnwerkers de weg naar het bedrijfsterrein van Boss Enterprises barricaderen, alle bedrijfsactiviteiten eigenhandig stopzetten, generatoren uitdoen en op de koop toe vernielingen aanrichten aan bedrijfseigendommen. Weer vraagt de pg commandant Tjin Liep Shie om “ten spoedigste” op te treden tegen de gepleegde strafbare feiten. “Uw optreden is tevens bedoeld om escalatie te voorkomen,” schrijft de pg op 2 maart dit jaar. Een dag later volgt nog een brief van de pg “…een instructie voor politioneel optreden in het kader van rechtshandhaving afkomstig van het Openbaar Ministerie en dient prompt uitgevoerd te worden met inzet van de middelen en mogelijkheden die ten dienste staan van het Korps Politie Suriname.” Hij wijst de politiecommandant erop dat er sprake is van occupatie, wegversperring, bedreiging, diefstal en vernieling, zaken die al directe aanleiding opleveren voor politie-optreden.”Indien schade ontstaat door het nalaten om op te treden, kan de Staat daarvoor civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld,” schrijft de pg. Hij zegt dat hij op grond hiervan niet kan begrijpen dat de korpschef hem (Tjin Liep Shie) heeft meegedeeld om elk optreden in deze zaak achterwege te laten of te staken. Ook de minister van Justitie en Politie heeft de handelswijze van de politiecommandant als onjuist aangemerkt en getypeerd als inbreuk op de geldende regels van het strafprocesrecht.

Passieve houding politie
Het probleem blijft aanmodderen en in april dit jaar wijst Bissumbhar de pg op de passieve houding van de politie. Er zijn 8 opsporingsambtenaren van het KPS op het terrein die moeten zorgen voor de veiligheid en de openbare orde. De politieambtenaren treden echter niet op bij waarneming van strafbare en ordeverstorende handelingen. Zo zijn op 21 april twee waterpompen van het bedrijf zonder aanleiding in brand gestoken door de illegale goudzoekers onder toeziend oog van deze politieambtenaren. Zeven dagen later zijn bedrijfsbezittingen vernietigd, waaronder concentrators en crushers. Ook weer onder toeziend oog van de politieambtenaren, die weer geen maatregelen hebben getroffen. Op dezelfde dag is een compleet kamp dat toebehoorde aan een partnerbedrijf leeggeplunderd en daarna in brand gestoken, ondanks de aanwezigheid van de politie. Een inventarisatielijst van bedrijfsbezittingen die sinds 2 maart is bijgehouden, geeft een schade van meer dan … ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com