Goede tijden voor de democratie in Mama Sranan

Niemand met een gezond verstand kan de vertoning van afgelopen donderdag goedspreken. Gelet op de ernstige situatie van de gezondheidszorg, verdienen de acties zeker geen schoonheidsprijs. Echter, hebben burgers gebruikgemaakt van hun democratisch recht en kregen daartoe alle ruimte van de autoriteiten, wat niet altijd het geval is geweest. Zeker niet in de recente geschiedenis. Momenteel zitten de nieuwe COVID-gevallen haast dagelijks boven de 200, ook zijn er dagelijks COVID-doden. De ziekenhuizen hebben reeds lang de alarmbellen doen afgaan.
Vanaf het aantreden van de nieuwe regering, is een duidelijk nieuwe wind bezig te waaien. Mensen voelen zich vrij en durven zich meer te uiten. Burgers durven te protesteren en op te komen voor hun rechten, een goede zaak! Het Surinaamse volk weet welk lot actievoerders te wachten stond de afgelopen tien jaar. De beelden van gemaskerde en zwaarbewapende politiemannen en het optreden van de Mobiele Eenheid, zitten nog vers in het geheugen. Enkele jaren terug werd er door leiders van ons land niet geschroomd om activisten en vakbondsleiders te laten oppakken. Actievoerders werden zonder genade in de boeien geslagen en in laadbakken gegooid.
Beeld: Starnieuws
Er was een tijd dat zelfs het Onafhankelijkheidsplein onder het mom van ‘rehabilitatie’ werd afgesloten voor het volk. Ook werd er hiervoor SRD 22.000 per week aan huur betaald. Die dagen zijn gelukkig voorbij. De huidige regering geeft het volk alle ruimte om zich te uiten en er wordt ook naar het volk geluisterd. De democratie maakt goede tijden mee. Daarvan mag er echter geen misbruik gemaakt worden.
Ondanks de oproep van districtscommissaris Ricardo Bhola, trokken de leden van de Surinaamse Politiebond (SPB) onder aanvoering van de heren Raoul Hellings, Milando Atompai en Sergio Gentle in grote getallen naar het hartje van Paramaribo. Echter, waren zij niet alleen. Ook andere bonden en activisten die gemeende verbondenheid hebben met oppositionele kopstukken, maakten gretig gebruik van de situatie.
Er is geprotesteerd, maar daarbij was orde en fatsoen haast zoek. De actievoerders hebben getracht om de poorten van het parlement te forceren en gingen op een gegeven moment zelfs het terrein van het Kabinet van de President op. Het jammerlijke is dat de leiders van de actie, waaronder een bekende wakaman, geen moment hebben gedacht aan de geldende wet en regels. Er werd zelfs opgeroepen tot anarchie en bandeloosheid. De wet staat staken toe, maar de wet schrijft ook orderegels voor. Pas met volledige naleving van wet en recht kunnen wij verder als natie.
Serge Emanuels BSc.

Disclaimer

Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.

Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald