Goede participatie Suriname in FAO-workshop over visserij

Suriname heeft met maar liefst 109 personen deelgenomen aan de virtuele workshop van de Food and Agriculture Organization (FAO) visserij Monitoring, Controle en Surveillance (MCS). Brazilië, Guyana, Trinidad & Tobago hebben ook in deze driedaagse trainingsworkshop geparticipeerd.
Een effectieve visserij MCS is een heel belangrijk onderdeel van zowel de nationale als internationale verantwoordelijkheden van landen. Vanwege het belang van MCS heeft het directoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij alle relevante autoriteiten die een rol hierin hebben te vervullen, bewogen deel te nemen aan deze trainingsworkshop. Suriname had het grootste aantal deelnemers ten opzichte van de 3 andere deelnemende landen, meldt het ministerie. De participanten waren vanuit het directoraat Visserij, Maritieme Autoriteit Suriname, Mariene, Kustwacht, WWF, ’s Lands en Bosbeheer, Arbeidsinspectie en het Viskeuringsinstituut.

Tijdens de virtuele trainingsworkshop hebben de participanten geleerd welke internationale instrumenten er zijn om IOO-visserij (Illegale, Ongemelde en Ongereglementeerde) te voorkomen, te ontmoedigen en uit te bannen, welke tools beschikbaar zijn voor MCS en hoe deze gebruikt kunnen worden. Er zijn ideeën gepresenteerd hoe het gebruik van beperkte (menselijke, materiële en financiële) middelen geoptimaliseerd kan worden en hoe belangrijk informatie-uitwisseling is voor MCS – nationaal, regionaal en wereldwijd.

Als rode draad uit deze trainingsworkshop is naar voren gekomen dat samenwerking tussen de verschillende autoriteiten die betrokken zijn bij MCS en handhaving, in de strijd tegen IOO-visserij van essentieel belang is om optimaal gebruik te kunnen maken van de tools die in het land beschikbaar zijn. Vandaar dat het directoraat Visserij met de steun van de FAO bezig is te werken aan een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van MCS en handhaving te verbeteren. ………… (Star)


Lees verder

Bron: .com