Gillion, Egbert Trustfull (89) Paramaribo 2-12-2020

Schiedam 6 december 2020

Gillion, Egbert Trustfull
geboren Paramaribo 19-1-1931overleden Paramaribo 2-12-2020
Begraafplaats/crematoriumHennep crematoriumParamaribo

Komt tot mij allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven. 
Mattheus 11 :28

Bedroefd maar dankbaar heeft de Here tot zich geroepen onze vader, schoonvader, broer, oom en opa, 
Gillion Egbert Trustfull in de leeftijd van 89 jaar
Hij was Mba Oom Man Soi
Op maandag 7 december 2020 is er vanaf 14. 30 gelegenheid voor een laatste groet in het portaal van Hennep aan de Dr. Sophie Redmond straat 246, gevolg door een uitvaartdienst, waarna de crematie in besloten kring zal plaats vinden.
Let wel:na de dienst zal er geen gelegenheid zijn tot afscheid nemen.
Gelieve de covid 19 maatregelen in acht te nemen. 
Namens Marie en Delano de Vries-Moelljodirjo
Agnetha en Danny
Dino en Farisa
Yuri, Michelle en Aiden. 
Ella Starke Trustfull
Neven en Nichten

Namens de nabestaanden:Vivian Mason

………… (Beri)

Lees verder

Bron: Beri.nl