Gevonniste verkeersdeelnemers betalen alsnog boetes

Bij een gezamenlijke verkeerscontrole van de afdeling Automatische Nummerplaten Registratie Systeem (ANRS) en collega’s van het politiebureau Latour hebben verkeersdeelnemers die waren gevonnist door de verkeersrechter direct hun opgelegde boetes betaald. Zij hebben ervoor gekozen om de betaling digitaal te doen, meldt de afdeling Public Relations van de politie.
De controle was bedoeld om na te gaan als de verkeersdeelnemers de verkeersregels naleven. Bij de evaluatie is verder geconstateerd dat het overgrote deel van de bestuurders wel hun bescheiden in orde hadden. Het resterend deel van wie de bescheiden niet in orde was, werd met een oproeping in de hand heengezonden om later alsnog hun verkeersboete te voldoen bij de verkeersrechter.
De politie doet een dringend beroep op verkeersdeelnemers om de verkeersregels in acht te nemen en zoveel mogelijk gebruik te maken van alternatieve routes ter voorkoming van onnodige filevorming op de primaire wegen.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald