Getroffen gezinnen uit Coronie en Wageningen krijgen hulp

De door wateroverlast getroffen gezinnen uit Coronie en Wageningen zullen noodhulp krijgen. Dit besluit is genomen nadat de ministers Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken & Volkshuisvesting en Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport zich georiënteerd hebben in het district. De ministers stelden de bewoners gerust, dat de regering er alles in het werk stelt om de problemen gauw op te lossen. Via de structuren van de ministeries en Bureau Eenheid zal de noodhulp geboden worden aan de gezinnen, meldt Sozavo. Ramsaran zegt dat de situatie in deze gebieden alarmerend is. Hij deelt mee  dat veel mensen door de ondergelopen percelen en door de lockdown niet uit hun woning kunnen. De minister bedankte particulieren en alle andere initiatiefnemers, die ondanks deze zware periode de mensen geholpen hebben met donaties. “Bedankt dat u ook denkt aan uw medemens. Samen kunnen we het probleem sneller herstellen”. Minister Emanuël deelt mee dat de districtscommissarissen oplossingsmodellen hebben aangedragen, zodat het overtollige water sneller wegtrekt. Er zal hierbij steun gevraagd worden bij Openbare Werken voor het plaatsen van onder andere duikers. Ook worden machines ingezet voor opschoning werkzaamheden. “We weten dat de situatie nijpend is en met welke problemen jullie kampen, maar nog even geduld.”Districtscommissaris Maikel Winter van Coronie is ingenomen met de komst van de ministers, zodat ze zelf konden waarnemen met welke problemen de mensen te kampen hebben. Hij gaf aan, dat het commissariaat ook niet stil staat. Er is een crisisteam samengesteld, dat met man en macht bezig is de mensen een helpende hand te bieden. …………


Lees verder