Geschorste Sail-directeur protesteert tegen verwijten

05/11/2020 10:01 –

Paul Lank betwist de gronden van zijn schorsing. : dWT Archief  
PARAMARIBO – Paul Lank, de geschorste directeur van visverwerkingsbedrijf Sail, heeft woensdag schriftelijk geprotesteerd tegen de argumenten voor zijn schorsing door de nieuwe raad van commissarissen (rvc) onder leiding van Navin Ramchand. “Ik heb de punten die zijn aangegeven weerlegd omdat ik ze onterecht vind. Ik heb de afgelopen jaren naar eer en geweten mijn werk gedaan. Ik begrijp dat er een nieuwe regering is met andere beleidsinzichten, maar dan moet je dat gewoon kenbaar maken aan de directeur. Zo simpel werkt dat”, zegt hij in gesprek met de Ware Tijd.
Hij werd op 28 oktober aangezegd om een maand thuis te blijven. De directeur wordt door de raad verweten dwars te liggen bij het tot stand komen van een particulier-private partnerschap (PPP) tussen de staatsvisserijbedrijven Sail en SIS. Volgens de raad heeft Lank als directeur de vastgestelde PPP-structuur genegeerd.
Een andere reden voor de schorsing is het feit dat hij een groot aantal mensen in dienst heeft genomen, terwijl er voor hen geen werk is. Daarnaast zou de directeur geen adequate bijdrage hebben geleverd om de problemen in de visserijsector te helpen oplossen. Sail had als staatsbedrijf volgens de raad een leidende rol moeten hebben bij het zoeken naar oplossingen, maar de directeur heeft dit nagelaten.
Een ander verwijt is dat hij geen diversificatie heeft gebracht in de productie van het visverwerkingsbedrijf. “Als ik kijk naar de statuten van Sail dan valt het oplossen van problemen binnen de visserijsector niet onder mijn taakomschrijving”, verdedigt Lank zichzelf. “Het ministerie van LVV zou moeten aangeven wat er moet gebeuren.” Hij vervolgt: “Bedrijven die het veel beter doen dan Sail zijn niet in staat geweest de problemen in de sector op te lossen. Waarom zou het dan alleen aan ons moeten liggen om de sector te verbeteren?”
De directeur merkt op dat bij zijn aantreden dochteronderneming SIS niet draaide. Volgens Lank was het gebouw in een slechte staat en mede daardoor was het bedrijf zijn EU-certificering kwijtgeraakt, dat het intussen weer heeft. Hij wijst erop dat het proces om dit bedrijf weer op te starten niet gemakkelijk was. Mede daardoor kon de diversificatie van het bedrijf ook geen vlot verloop hebben.
Anders dan de rvc in de schorsingsbrief stelt zegt Lank dat hij niet onnodig werknemers heeft aangetrokken. Dat is volgens hem op advies van de bond gebeurd omdat er sprake was van gedeeltelijke vergrijzing onder de arbeiders. “Het is niet lukraak gebeurd, maar in goede afstemming met de bond. Toen ik aantrad in 2016 zaten we op 108 medewerkers en nu zijn het er 149.”
Het verwijt dat er door zijn beleid een uitzichtloze situatie is ontstaan spreekt Lank ook tegen. “Alles is verifieerbaar. Het is gemakkelijk te controleren. Ik heb goedgekeurde jaarrekeningen tot en met 2018. Dat wil zeggen dat er een goede afstemming was tussen de verschillende schakels binnen het bedrijf.”
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname