Georgetina Charlotte Orlanda Leter (71) Rotterdam 4-4-2021

Capelle a/d IJssel 6 april 2021
Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.Matteüs 11:28Na een leven dat zich kenmerkte door eenvoud, goedheid, bezorgdheid, eerlijkheid en liefde is plotseling van ons heengegaan 

Georgetina Charlotte Orlanda Leter
geboren Paramaribo 12-7-1949overleden Rotterdam 4-4-2021

De plechtigheid op zaterdag 10 april 2021 vindt plaats in besloten kring. Om 11:00 uur zal Georgine op de Algemene begraafplaats Crooswijk, Kerkhoflaan 1 te Rotterdam, naar haar laatste rustplaats worden begeleid. Voor een ieder, die Georgine een laatste eer wilt bewijzen, is er de gelegenheid om mee te lopen met de grafloop.LET OP! Tijdens het afscheid en de dienst zullen de RIVM maatregelen opgevolgd worden om mogelijk verspreiding van COVID-19 te voorkomen. 

Namens de nabestaanden:Familie Leter – Fransman

………… (Beri)

Lees verder

Bron: Beri.nl