Gemeenschap Nieuw-Koffiekamp distantieert zich van illegale goudwinningsactiviteiten

De illegale goudwinningsactiviteiten op de concessie van Rosebel, in het bijzonder de Royal Hill pit, vinden nog steeds voortgang. Echter distantieert de gemeenschap van Nieuw-Koffiekamp zich van deze illegale praktijken. Tijdens een ontmoeting tussen minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen, het traditioneel gezag en vertegenwoordigers van Iamgold/Rosebel Goldmines (RGM) en Nieuw-Koffiekamp, hebben partijen bevestigd om in partnerschap te blijven werken.
Verder zullen zij werken aan duurzame ontwikkeling van de dorpsgemeenschap. Ook hebben partijen zich gecommitteerd aan een veilige, efficiënte en verantwoordelijke manier van goudproductie en is de situatie van vooral de Royal Hill pit besproken.
“Het is helaas nog dagelijks zo dat goudzoekers, de zogenoemde Oekemmangs, zonder toestemming de Royal Hill pit van Rosebel binnendringen op zoek naar goudhoudend erts. De handelingen van de Oekemmangs leveren een uiterst groot gevaar op voor de veiligheid van zowel de werknemers van Rosebel en zijn dienstverleners, alsook voor de Oekemmangs zelf,” schrijft Corporate Communications van RGM in een persbericht.
Gezamenlijke aanpakHet illegaal goud winnen heeft volgens de maatschappij ook grote gevolgen voor de productie en inkomsten van zowel het bedrijf als zijn aandeelhouders: Iamgold en de Republiek van Suriname. Vertegenwoordigers van Nieuw-Koffiekamp hebben aangegeven ook enorme schade te ondervinden van de handelingen van de Oekemmangs, die onder andere Nieuw-Koffiekamp, vanwege de ligging, als toegang naar de concessie van Rosebel gebruiken.
Zij keuren dit af en hebben zich gecommitteerd om het probleem gezamenlijk met Rosebel en de overheid aan te pakken. Er wordt grote waarde gehecht aan de goede relatie en samenwerking met het bedrijf en de aanwezigheid van Oekemmangs mag deze relatie niet verstoren.
In aanwezigheid van minister Abiamofo, hebben de vertegenwoordigers van Nieuw-Koffiekamp zich gedistantieerd van de Oekemmangs, die illegaal het concessiegebied van Rosebel betreden en activiteiten ontplooien. Nieuw-Koffiekamp zal zich inzetten om zoveel mogelijk te voorkomen, dat Oekemmangs het mijngebied via het dorp betreden.
PartnerschapAbiamofo benadrukte dat het bedrijf ongehinderd en op een veilige manier zijn mijnactiviteiten moet kunnen uitvoeren. Ook het belang van gelijkwaardig partnerschap en gemeenschappelijk overleg tussen alle betrokkenen evenals diversificatie en ondernemerschap ter ontwikkeling van de gemeenschappen, is besproken.
Rosebel vervult een belangrijke rol in de economische ontwikkeling en sociale welzijn van de stakeholders middels werkgelegenheid, lokale inkoop van goederen en diensten, sociale investeringen en het betalen van onder andere belastingen en royalty’s. Het bedrijf biedt werkgelegenheid aan ruim 2.000 werknemers en contractors.
Ruim 96 procent van het personeelsbestand bestaat uit Surinamers, waarvan 34 procent afkomstig is uit de omliggende dorpsgemeenschappen in Brokopondo. Het bedrijf biedt via de Rosebel Community Fund de mogelijkheid om in partnerschap te blijven werken aan projecten zoals schoon drinkwater, elektriciteitsvoorziening en capaciteitsopbouw maar ook ondersteuning aan projecten gericht op economische diversificatie en het genereren van inkomsten voor onder andere de dorpsgemeenschappen.
Rosebel is gecommitteerd aan haar Zero Harm policy en zal blijven werken aan de veiligheid, gezondheid en welzijn van zijn werknemers en alle omliggende gemeenschappen.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald